Murat Aydın​ Başkanlığında gerçekleşen, Beykoz Belediye Meclisi 2018 Yılı Faaliyet Raporu, CHP’nin RED oyu, meclisin oy çokluğu ile kabul edildi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın yönettiği Meclisi izleyenler arasında: CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman, eski belediye Başkan Yardımcısı salim Öztürk yer aldı.

Mecliste öncelikle gerçekleşen yoklamanın ardından gündem dışı söz alan isimler yazıldı. Ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi, oy birliği ile kabul edildi.

Beykoz Belediyesi 2018 yılı faaliyet raporunun okunmasına geçilmeden önce 2. Gündem maddesi olan hukuk komisyonundan gelen rapor okundu. Okunan hukuk komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.

Mecliste ilk olarak gündem dışı söz alan CHP Grup Başkan Vekili R. Süha Pekkip’e söz verildi.

R. Süha PEKKİP

(CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi- CHP Grup Başkan Vekili)

Bir seçim gerçekleşti. Beykoz’un seçmen sayısı 182 bindir.  Rakamları global olarak söylüyorum.  Burada AKP ve ortağı bulunan MHP’nin aldığı oy toplamı 74 bindir. Ufak-tefek hatalar olabilir. CHP olarak aldığımız oy, 55 bin. Burada İYİ Parti’nin  oyu 12 bin, SP’nin 5 bin küsür oyu var. Burada 1000’in altında oy almış siyasi partileri saymıyorum ama bağımsız adaylar da var. Yani 182 bin seçmende 30 bin de oy kullanmayan var. Bu partiler burada temsil edilmiyor ama biz CHP olarak diğer siyasi partilerin gerekse bağımsız adaylara oy verenlerin burada bizeler eli, ayağı, nefesi ve sesi olacağız. CHP grubu olarak da bundan sonra Beykoz halkının huzuruna, refahına hizmet edecek bütün işlerde size yardımcı olacağız. Bu konu da geri adım atmayacağız yalnız Beykoz halkını rahatsız edecek herhangi bir olayda da biz burada dimdik ayakta Beykozlular için çalışacağız, mağduriyetlerini kabul etmeyeceğiz.

R. Süha Pekkip’in ardından AK Parti adına Grup Başkan Vekili Adem Sefer, Beykoz Belediyesi 2018 yılı Faaliyet Raporunu okudu.

Adem SEFER

(Ak Parti Beykoz Belediye Meclis Üyesi- AK Parti adına Grup Başkan Vekili)

“Beykoz Belediyesinin 15 ayrı yerde toplam 17.624 m2 alanda hizmet vermektedir. Toplam yüzölçümü; Toplam çalışan personel; Memur, geçici işçi ve kadrolu işçi, sözleşmeli olmak üzere 342 Kişidir. Otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet vb. toplam araç sayısı; 96 adettir.” Diyerek Sunulan müdürlük hizmetlerini mecliste sundu. (*AK Parti adına Grup Başkan Vekili Adem Sefer’in Faaliyet Raporu Sunumunun tüm detayları haberin altında yer almaktadır.)

Adem SEFER’in Faaliyet Sunumundan sonra CHP adına Cemal Sataloğlu söz aldı.

Cemal SATALOĞLU

(CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi)

“AK Parti belediye yönetimleri maketleri ve slaytları seven bir belediye olarak akıllarda kaldı.”

Faaliyet raporu kitabı incelendiğinde   Beykozlunun  sosyal yaşamına rahat ve mutlu bir şekilde devam edecek şekilde projeler yapıldığı ve  Beykoz da bir sorun kalmamış gibi anlatım yapılıyor. Geçmiş Ak parti belediye yönetimleri sadece maketleri ve slaytları seven bir yönetim olarak hafızalarımızda kalmayacak fotoğrafları da seven bir belediye olarak anılacaktır.  Bu kitap 390 sayfa ama yaklaşık 580 adet fotoğraf var. Bu kitap geçmiş dönemlerde daha inceydi. Yıllar içinde fotoğraf sevgisi arttı. Faaliyet raporunda kısacası; asfalt çalışmaları, parke taşı döşemeleri, ruhsat verme törenlerinin fotoğrafları ile dolu…   Faaliyet raporunda  önceki yıllarda da  var olan proje tahminleri, belediyenin görevi olan ilaçlama, veterinerlik hizmetleri, atık toplamaya dair fotoğraflar, temizlik yapıldıktan sonraki kaldırım fotoğrafları yer  almakta. Asfalt yaması yapmak, parke taşı döşemek, merdiven yapmak, tadilat yapmak ve buna benzer faaliyetler yapmak   belediyelerin zaten  asli görevidir.

“AK Parti Yönetimi 15 yıldır sorunları çözemedi.”

15 yıldır belediye yönetimi  Ak partide  olmasına rağmen, merkezi hükümette  iktidarda  olmanıza rağmen, hala Beykoz da ki sorunlar yumak olmuş önümüzde durmaktadır. Merkezi iktidar AK partide.. Her seçim döneminde bu sorunların üzerinden prim yapmayı alışkanlık haline getirdiğiniz için  bu sorunlar çözülemedi… Ak parti 2004 yılından itibaren Beykoz’da iktidar. Aralıksız  3 dönemdir iktidar ve son seçimde Beykoz halkı  iktidarın devamı yönünde oy kullandı. Bu dönem itibariyle 4.döneminiz. Beykoz Belediyesinin son 5 yılda elde ettiği gelir: 2 milyar 27 milyon liradır. Bu gelirin 361 milyon 598 bin lirası 2018 yılında elde edilen gelirdir. Beykoz Belediyesinin son 5 yılına ait harcama tutarı ise: Eski parayla 1 katrilyon 468 trilyon yeni parayla   1 milyar 468 milyon liradır. Bu harcamanın 389 milyon 629 bin lirası 2018 yılına aittir. Bunlar  sadece son 5 yıla ait veriler… Geçmiş AK partili belediye yönetiminin vizyon projesi, tadilat  yapılarak hizmete sunulan, Ümraniyelilerin bile teşekkür ettiği  nikah salonu projesi, ayrıca Riva’ya ait  ne olacağı belirsiz sadece ismi olan bir kanal Riva projesi var.

“Çöp toplamak veya  her yıl parke taşı döşemek veya asfalt yaması yapmak belediyecilik değildir.”

Beykoz  Belediyesinin 2018 faaliyet dönemine  bakıldığında karşımıza şu oranlar çıkmaktadır. Bütçenin yüzde 24’ü yani  yaklaşık  123 milyon 371 bin lirası yanlış planlamadan dolayı kullanılamamıştır. Bütçenin gerçekleşme oranına bakıldığında  bu oran ise  %76’da kalmıştır. Bu oran sizi yanıltmasın sakın, Gerçekleşme oranını yükselten veriler, Temizlik müdürlüğünün  temizlik ihalesini alana şirkete ödediği tutar, ulaştırma müdürlüğünün kiralama için yaptığı ödemeler, Fen işleri müdürlüğünün tadilat ve hizmet binası için yaptığı harcamalar ve personel gideridir…  Çöp toplamak veya  her yıl parke taşı döşemek veya asfalt yaması yapmak belediyecilik değildir. Boğazın en uzun sahil şeridine sahip bir ilçe Beykoz, sadece bu hizmetleri hakketmiyor. Temizlik hizmetleri müdürlüğü bütçesinin kullanımı tahminden daha fazla olmuştur. Bu müdürlüğün bütçesinin gerçekleşme oranı %134,84 dür. Bu artışın nedeni dövizde meydana gelen kur farkı yükünün, yüklenici firmadan alınıp Belediye kaynaklarından karşılanıp karşılanmadığı izaha muhtaçtır… 2018 yılında hizmet alımı için ödenen tutar  yaklaşık 204 milyon 206 bin liradır. 2018 yılında taşıt ve iş makinesi kiralama bedeli olarak Belediye kaynaklarından ödenen tutar 22 milyon 242 bin liradır. Dikkat ediniz… Kiralama için ödenen aylık ortalama  tutar eski parayla 1 trilyon 853 milyar yeni parayla  1 milyon 853 bin liradır. Park ve bahçeler müdürlüğünün bütçe kullanım oranı %44’de kalmış.  Geçmiş yıllara göre bu oranının düşük kalmasının nedeni depodaki bitki ve malzemeler kullanılarak yılın  geçirilmiş olmasıdır… Aslında faaliyet raporundaki  bu ifade bile  geçmiş dönemdeki savrukluğun bir itirafıdır aynı zamanda… Beykoz çorak bir yer değil ki, toprakları verimli, yeşilliği ile ün yapmış bir ilçe…  Fakat Park bahçeler müdürlüğünün  son 5 yılda harcadığı  tutar eski parayla 70 trilyon 154 milyardır, yani 70 milyon 154 bin liradır. Muhtarlık müdürlüğü bütçesinin gerçekleşme oranı  %18 de kalmıştır. 2018 yılında bu müdürlük bütçesi kullanılmamıştır. Muhtarlarımızın, kira sorunu var, personel sorunu var, genel giderlerinin karşılanması ile ilgili sorunları var. Bu sorunlarının çözümü için kurulan bu müdürlüğün aktif olarak kullanılması gerekir. Hukuki altyapısının araştırılarak bu müdürlüğün aktif hale getirilmesini öneriyoruz… Hukuki alt yapı derken önceki dönem gibi tekrar sarı zarfların gelmesini istemiyoruz… Belediye çalışmaları  için adeta lokomotif müdürlük olması gereken Fen işleri müdürlüğünün bütçesinin 2018 yılında gerçekleşme oranı ise %111’dir. Bu orana bakarak belediyenin çalıştığı yargısına kapılmayınız… İçinde bulunduğumuz meclis salonu ve yan binanın tadilatı için yapılan harcamalar bu oranı yükseltti.

“Prof. Dr. Necmettin Erbakan kültür merkezinin tadilatı için ödenen yaklaşık 6 trilyon.”

2018 yılında Fen işleri  müdürlüğü harcamalarının kısa bir özetini sizlere sunmaya çalışacağım… Hizmet binası yapım ve bakım onarım için ödediği tutar yaklaşık 19 milyon  liradır. Bu tutarın ayrıntısına baktığımızda 2017 yılında yaklaşık 13 trilyon yani 13 milyon ile ihale edilen içinde bulunduğumuz bina için ödenen tutar ve  Prof. Dr. Necmettin Erbakan kültür merkezinin tadilatı için ödenen yaklaşık 6 trilyon yani 6 milyon liranın   toplam tutarının oluşturduğu görülüyor.  Yağmur suyu şebeke geliştirilmesi için ise sadece 1 milyon 164 bin lira harcama yapılmıştır.   Asfalt kaplama, tretuvar ve alt yapı çalışması için 27 milyon 495 bin lira harcanmıştır. Tüm bu veriler aslında bizlere önceki dönemlerden kalma  alışkanlıkla  yürütme organının fen işleri müdürlüğünde geçmiş yıllardan farklı bir politika izlemediğini  gösteriyor.

“Vergi gelirlerimiz ile çöplerimizi dahi toplayacak durumda değiliz.”

Beykoz belediyesinin 2018 yılı  geliri toplamda  361 milyon 598 bin liradır. Bu gelirin yaklaşık %43’ü 2B gelirlerinden elde edilen gelirdir. 2018 yılı için 2B gelirleri, 154 milyon 347 bin liradır. Beykoz Belediyesinin vergi gelirleri, temizlik hizmetleri müdürlüğü bütçesini dahi karşılayamaz. Yani vergi gelirlerimiz ile çöplerimizi dahi toplayacak durumda değiliz. 2018 vergi gelirlerimiz ile personel giderlerini ancak ödeyebilecek durumdayız… Kaynaklarımız var ama bu kaynaklar uzun vadeli sürekliliği olacak kaynaklar değil…

“2018 yılı sonu itibariyle Beykoz belediyesinin borcu 78 milyon 933 bin lira.”

Konuşmamın başında da    bahsetmiştim son 5 yılda harcanan para eski parayla 1 katrilyon 468 trilyon yeni parayla 1 milyar 468 milyon lira… Sadece 5 yıl önceye  değil 15 yıl öncesine gidin  Beykoz’da gelişmişlik anlamında bir ilerleme var mı? Hatta gerileme var… Sorunların üzerine yeni sorunlar katıldı… 2018 yılı sonu itibariyle Beykoz belediyesinin borcu 78 milyon 933 bin lira. Banka mevduat hesaplarında ise yaklaşık 416 milyon lira nakit olduğu görülüyor.  Beykoz Belediye yönetimin 2B gelirlerinden dolayı bir kaynak sorunu yaşamadığı açıkça görülüyor. Peki  Beykoz’un  sorunları  noktasında kalıcı bir çözüme yıllardan beri neden  ulaşamıyor?  Mülkiyet konusunda adımlar atıldı doğru… Ama bunca yıl iktidarda kalınmasına rağmen bu sorunlar çözülmeliydi… Çözülebildi mi? Çözülemedi…

“Beykozlu 15 yılını kaybetti.” 

15 yıldır Ak partili belediye yönetimlerinin olmasına karşın, üstelik merkezi hükümette iktidar olunmasına karşın hizmet adı altında sürekli  popülist çözümler yapıldı. Kalıcı çözümler getirilemedi. 5 yılda 15 yıllık hizmet yapacağım dediğiniz Beykoz ‘da, AK parti belediye yönetimlerinin başarısızlığı nedeni ile Beykozlu 15 yılını kaybetti. Gençler işsiz… Beykoz’da  esnaf siftah yapamıyor.. Her Beykozlu ay sonu getirebilmek için  iktisat profesörü gibi enflasyon ile mücadelede kendisi için yeni bir ekonomik model yazıyor ve uyguluyor… Beykoz’da Yeni Keynesler, yeni Adam Smithler yetişiyor Adeta… Beykozlu sosyal yardıma muhtaç hale getirildi… Beykozlu yıllarca yaşamlarını sürdürdükleri yerlerin akıbetinin belirsiz olmasında dolayı mutlu değil. Beykozlu  tedirgin… Yenimahalle’nin arka sokaklarını veya Yenimahalle göl bahçedeki Kadıköy denilen bölgeyi, İncirköyün Harmantepesini, Tokatköyün Bombalıderesini, Gümüşsuyunun çifte havuzlarını  ve diğer mahallelerin  arka sokaklarını  geziniz… Beykozlunun mutsuzluğunun  anlaşılması için    anketlere gerek yok…

“BEYTAŞ’ın geçmiş yıl zararının yaklaşık 19 milyon 369 bin lira olduğu görülüyor.” 

Meşhur bir konumuz var Beytaş… Aslında bir de Beyyap var… Beykozlunun, Beykoz Belediyesi denilince  en çok konuştuğu konulardandır…  Bu kürsülerden defalarca  geçmiş dönem Cumhuriyet halk partisi meclis üyesi arkadaşlarımız  soru sormasına rağmen  cevap alamadığı bir konudur bu. Geçmiş Ak parti yönetimleri Belediyenin ve şirketlerin mali tablolarını  sunma konusunda hep sıkıntı yaşadı. Beytaş’ın 2018 bilançosu faaliyet kitapçığında sunulmuş. Fakat gelir tablosu yine yok … Beykoz’da, oluşan zarar nedeni ile öz kaynakları eksiye düşen yani batan, sonrasında belediyeden kaynak aktarılarak öz kaynağı artıya geçirilen Beytaş’ın neden zarar ettiği yıllardır anlaşılamadı. Bilançoya bakıldığında geçmiş yıl zararlarının yaklaşık 19 milyon 369 bin lira olduğu görülüyor. Faaliyet raporunda yer aldığı şekli ile Beytaş konusu 2018 yılında da belirsizliğini koruyor…BEYTAŞ bugünde izaha muhtaç bir konudur… Israrla Beykozludan kaçırılıyor… Hesabı verilemiyor.. Beykoz’a hizmet etmiş belediye yönetimlerine, birim müdürlerine, belediye meclis üyelerine, belediye personeline ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz.

2019 yılında hukukun tesis edildiği ve  demokrasiye saygının arttığı bir yıl olması dileklerimizle hepinize teşekkür ediyoruz…

Cemal Sataloğlu’nun konuşmasının ardından CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi Gülay Demirel CHP adına söz alarak kürsüye geçti.

Gülay DEMİREL

(CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi)

“Önümüzde süslü püslü bir faaliyet kitabı, oku da oku…”

Yıllar akıp giderken hayallerimizi umutlarımızı, beklentilerimizi de alıp gidiyor. Çocuklarımız büyürken gelecek kaygımız ve korkularımız da büyüyor. Bir belediyenin insan hayatını mutluluğunu ve ailenin geleceğini nasıl da yakından etkilediğini Beykozlular olarak bizden iyi bilen olmaz sanırım. Yeni kentler kuruluyor, eski kentler değişiyor, dönüşüyor ama biz de hiç bir şey değişmiyor. Yıllardır yönettiğiniz, dünya cenneti bu ilçede halk nefes alamıyor artık. Şimdi önümüz de süslü püslü bir faaliyet kitabı oku da oku… Elbette amacım emeğe saygısızlık etmek değil.

“Maketlerde birileri görsün diye yapılan hizmet anlayışını Beykozlu hak etmiyor.”

Yapılan birçok projeyi zaten bilbordlarda afişlerle duyurdunuz. Beykozlu beklentilerine karşılık buldu mu?  Hizmetlerden memnun mu? Artık maketlerde birileri görsün diye yapılan hizmet anlayışını Beykozlu hak etmiyor. Halka yapılacak hizmet koşulsuz ve kusursuz olmalıdır. En küçük hizmeti bir lütufmuş gibi sunmak, etik değildir, doğru değildir. Oysa hiç kimsenin olmadığı kadar, bizim ihtiyacımız var değişime, ilerlemeye, kent kültürünü mahalle kültürümüzle harmanlayıp sosyalleşmeye… Hiç kimsenin hakketmediği kadar ihtiyacımız var hizmete. Bir boğaz kenti olarak huzur içinde anılar biriktirmeye. Belediyeler halka hizmet kurumlarının en önemlisidir, devletin küçültülmüş bir halidir. Bu yüzden bir devletin yapması gereken hizmetler neyse, belediyelerin de aynı ciddiyet ve sorumlulukla çalışmalarını yapması gerekir. Peki, bizim belediyemiz ne durumda? Belediyemizin faaliyetlerinde sadece kamu yararını yani Beykoz halkının yararını gözetmesinin esas olduğu göz önüne alındığında, tüm faaliyetlerin izlenebilir ve şeffaf olması gerekirken biz yeni yapılan meclis binamızda bile halkın meclisi izleme olanağını kısıtlı tutarak belediyecilikte şeffaflığa önem veren bir belediye olamadık. Artan genç nüfusumuza sahip çıkamadık. Yatırımcıyı Beykoz’a çekecek, istihdam yaratacak projeleri teşvik ederek istihdam yaratan bir Belediye olamadık. Her geçen gün artan ve çocuk yaşlara düşen bağımlılık tuzağından koruyucu ve önleyici tedbirleri alan bir belediye olamadık. Başta Yenimahalle olmak üzere sorumsuzca varlığına göz yumulan Afgan mültecilerin insanlık dışı yaşam koşulları ve denetimsiz ikametleri mahalleliyi canından bezdiren bu toplumsal yarayı iyileştiren bir belediye olamadık. Yoksulluk ve işsizlik her evin sorunu iken ekmek parası için çalışan kadınlarımızı görmemezlikten geldik. Minicik yavruları koruyacak kreş ve yuvaları açan bir belediye olamadık.

“Çözümüne katkı sunan, destekleyen, dertlere derman bir belediye olamadık.”

Beykozlular için ayrı bir değer olan 111 yıllık bir kulübü layık olduğu yere taşıyamadık. Amatör kümede bile 5000 seyirci ile maç oynayan Beykoz spor kulübünü 1500 seyirci kapasiteli bir stada mahkum ettik. Gençlerimizin tek sosyalleşme ortamı olan Amatör spor kulüplerinin sorunlarının çözümüne değer katan bir belediye olamadık. Kısıtlı sosyalleşme olanakları olan hemşehrilerimizin haftasonları hoşça vakit geçirebilecekleri Kaymakdonduran mesire alanını Üsküdar Belediyesine kaptırdık, büyük umutlarla faaliyete geçmesi beklenen Karlıtepe mesire alanımızı hizmete sunan bir belediye olamadık. Beş mahalleden oluşan Çavuşbaşın’da tüm sosyal olanaklardan yoksunluk yanında ne bir çocuk parkı, ne gençlik merkezi, ne de bir kültür merkezi hizmeti veren bir belediye olamadık. Tüm fabrikaların kapanmasından sonra işçi kent kimliği kaybolan Beykoz’umuza turizm kent kimliğini kazandıran bir belediye olamadık. Beykozlunun malı olan ve Beykozlunun parası ile yaklaşık 20 milyon lira harcanarak yapılan Alibahadırmesire alanını bir vakfa devr ederek halkın malını gözeten bir belediye olamadık. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı ile karbon ayak izini azaltmak için önlem alan bir belediye  olamadık. Ekolojik yaşam bilincinin hayatın her alanında daha etkin ve yaygın hale geldiği bu süreçte tarıma ve hayvancılığa uygun köylerimizi (artık büyükşehir yasasıyla mahalle oldu) güvenilir gıda ve beslenme ihtiyacına dikkat çeken ve üretmeye teşvik eden bir belediye olamadık. Binlerce öğrencinin eğitim hayatını sürdürdüğü kentimize çağdaş, bilişim çağının gerektirdiği temel ihtiyaçların giderildiği yurtlar kazandıran bir belediye olamadık. Sokaklarımız sahipsiz sokak hayvanları ile doluyken, onları barındıracak ve rehabilite edecek, çözümleri üreten bir belediye olamadık. Engelsiz bir kent yaşamı hayal eden, hemsehrilerimizin yaşam standartını yükselten hizmetleri önceliklerimiz arasında planlayan bir belediye olamadık. Küçücük dokunuşlarla Yenimahalle den, Tekkeköy’den , Çubuklu dan  ve Büyükşehir yasasıyla mahalle olan köylerden gelen seslere kulak verip ulaşım sorununu çözen bir belediye olamadık. Kent merkezindeki evlendirme dairesini kentin en uzak ucuna taşıyarak ekonomik güçlükler içerisinde olan halkımızın yükünü daha da ağırlaştırırken halkını anlayan bir belediye olamadık.  Beykoz Belediyesinin tek sosyal tesisi olan Beytaş 18 milyon lira zarar ettirilmiş, daha sonra tutarı belli olmayan inşaat harcaması yapılıp ve halen de devam ederken. Senelerdir kapalı kalmasının hesabını verebilecek bir belediye olamadık. Binlerce Alevi vatandaşımızın yaşadığı ilçemizde ibadet özgürlüğü anlayışı çerçevesinde bir Cem Evi taleplerine karşılık veren bir belediye olamadık. Bir boğaz kenti olan ilçemiz de balık hali yokken, balıkçımızın sorunlarının çözümüne katkı sunan, destekleyen dertlerine derman bir belediye olamadık.

“Faaliyet raporuna olumlu görüş bildiremeyeceğimizi üzülerek paylaşıyorum…”

Öncelikli çözüm bekleyen bu kadar sorun varken ki bu bir kısmı. Faaliyet kitabında yer alan projelerde dikkati çekmiyor. İlçemizde çalışmalar ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda yoğunlaştırmalıdır. Belediyemiz, toplumun refah düzeyini yükseltecek ekonomik ve sosyal içerikli çalışmaları bir an önce, hemen hayata geçirmek zorundadır. Aynı zamanda toplum üyelerine yönelik psikolojik destekli çalışmaları arttırmak zorundadır. Başarı parametremiz ne kadar çok sosyal yardım yaptığımızla değil, yoksullukla ne kadar mücadele ettiğimizle,  işsizlik sorununun çözümüne nasıl katkı sağladığımızla,  Beykoz da gülen yüzlerin, mutlu insanların sayını ne kadar artırdığımızla ölçülmelidir. Bununla birlikte belediyemiz, yeniliklere her daim açık olabilmelidir. Ekonomik ve ekolojik kaynaklarını verimli ve etkin kullanmayı başarabilmeli, gelişen teknolojiden yararlanabilmedir. İnsan odaklı; katılımcı, çoğulcu, öz yönetimci olmalıdır. Bu temelde belediyemiz toplumcu, özgürlüklerden yana tavır takınmalı; farklı gruplara duyarlı olmalı; kolektif çalışmayı benimsemiş olmalıdır. İşte o zaman hayal ettiğimiz yaşanası bey kozu inşa eder birlikte başardık demenin keyfini yaşarız. Emin olun bugün bu faaliyet raporuna olumlu görüş bildirmek bizi de mutlu edecekti. Beykoz bir adım ileri gidememişken, sosyal kültürel ve kentsel sorunlar dağ gibi önümüz de birikmişken Beykozlunun önceliği Belediyemizin önceliği olmamışken Faaliyet raporuna olumlu görüş bildiremeyeceğimizi üzülerek paylaşıyorum…

AK Parti Grubu adına Engin Yıldız söz aldı.

Engin YILDIZ

(AK Parti Beykoz Belediye Meclis Üyesi)

AK Parti Grubu adına konuşan Engin Yıldız şunları dile getirdi: “Yücel Çelikbilek başkanımızdan devraldığımız bu bayrağı 20 yıllık tecrübesiyle Murat Aydın Başkanımızın çok daha yukarıya taşıyacağına inanıyorum. Biz göreve geldiğimizde en önemli sorun tapu ve mülkiyetti. Yaklaşık 125 bin insanımızı ilgilendiren 20 bin parselini bu kadrolar çözdü. 2B’yle ilgili ciddi çalışmalar yapıldı. Belediye binamız yenilendi. Kanuni Kent Ormanı Beykoz’a kazandırıldı. Her yıl kurduğumuz kitap fuarımız var. Buna da ilginin katlanarak arttığını görmek bizi mutlu ediyor. Tarihi Küçüksu Çayırımız cumhurbaşkanımızın teveccühüyle yeniden hayat buldu. Bunun dışında eğer spor kulüplerine Beykoz Belediyesinin verdiği desteği diğer belediyeler kendi ilçelerinde veriyorsa hodri meydan!”

Meclisi Başkan Aydın’ndan sonra Ak Parti Beykoz Belediyesi Başkanvekili Gaye Zayıf yönetti.

Murat AYDIN (Beykoz Belediye Başkanı)

“Beykoz’un temel problemleri çözülmemiş olsaydı hiç bir konuda biz vaatte bulunamazdık.”

Seçimden yeni çıktık ve yeni dönem. Beykoz’da 8. Dönem başlamış oldu. Biz 7. Dönemin son yılının faaliyet raporunu görüşüyoruz. Seçim öncesi belli vaatlerimiz oldu. Beykoz halkına yaşamı kolaylaştırmak adına ve Beykozlunun mutluluğunu arttırmak adına neler yapacağımızı ifade ettik. Beykoz’un temel problemleri çözülmemiş olsaydı hiç bir konuda biz vaatte bulunamazdık.

“Son 10 yılda verilen tapular, Beykoz nüfusunun yarsını ilgilendiriyor.”

Mülkiyet meselesi her seçimde, sadece yerel seçimde değil genel seçimde, referandumlarda bile gündeme gelen bir konu. Beykoz’un temel konusu mülkiyet konusudur. Son 10 yılda, evveli de var, 15 yıl… Hani deniliyor ya ‘hükümet sizden, merkezi idari sizden!’… Zaten o sayede çözülüyor. Özellikle son 10 yılda verilen tapular, direkt Beykoz’un nüfusunun yarsını ilgilendiriyor. Yani yaklaşık 125 bin kişiyi ilgilendiriyor. Bu 125 bin kişinin babaları, dedeleri geçmişte başlarını gece yastığa koyduklarında ‘benim bu yerim ne olacak’ diye kabuslar görüyorlardı.

“Mülkiyet sorununu Yücel Çelikbilek ve önceki Ak Parti iktidarları tarafından çözülmüştür.”

Mülkiyet sorunu yarım asrı aşan, asra yaklaşan bir problem, anayasa, yasalar değiştirilerek çözüm yoluna girdi ve büyük ölçüde de hal oldu. Beykoz nüfusunun direkt yarısını ilgilendiren mülkiyet sorununu Yücel Çelikbilek, artı ondan önceki Ak Parti iktidarları tarafından çözülmüştür. Ben bunun için dönemin Belediye başkanına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Buradaki bürokrat arkadaşlarıma, meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu işin ne anlama geldiğini önümüzdeki 5 yıllık süreçte anlayacağız.

“İstanbul’da en ucuz 2-B satışları Beykoz’da gerçekleşmiştir.”

İmar meselesi çözülmeden mülkiyet meselesi çözülemez. Özellikle Yücel Çelilbilek’e teşekkür ediyorum. Özellikle 2-B’deki uygulamış olduğu fiyat politikası. Normal devletin işleyişine bırakılsaydı, Beykoz halkı ödediğinin en az 2-3 katı bedel ödeyecekti. Kendisinin mali müşavir olması ve bu işleri biliyor olması, önceden ön görmüş olması, Beykoz halkının yaklaşık ödeyeceğinin 3’te 1’i kadar ödemesini sağlamıştır. Ve İstanbul’da en ucuz 2-B satışları Beykoz’da gerçekleşmiştir. Onun için özellikle Beykoz halkı için teşekkür ediyorum.

“Zeytinburnu belediyesinin gelirleri Beykoz’un tam 4,5 katı.”

Toplam bu işlerden ne kadar para toplandı? Cemal (Sataloğlu)Bey bir rakam söyledi. O rakam üzerine ben müdür Beyi çağırdım ve kendisinden gerçek rakamları aldım. Gerçek rakamlar son 5 yılda değil. Tamamı 1 milyar 226 milyon 709 bin 541 liradır. Bu arada bu toplanan paranın 228 milyon 801 bin lirası hazineye ödenmiştir. Yani paranın bir kısmını devlete iade etmiş oluyorsunuz. Yine bu paradan yapılandırmalar var. Onlarla ilgili olarak ta 115 milyonluk bir ödeme söz konusu. Neticede bu paranın toplamda 534 milyon lirası kullanılmış, belediyenin diğer hizmetlerinde, faaliyetlerinde. Beykoz’ ilçesinin gelirleri az. Zeytinburnu belediyesinin gelirleri buranın tam 4,5 katı. Ama 20 yıl öncesinde Zeytinburnu İstanbul’un en dipteki 3 ilçesinden birisiydi. Burada mülkiyet sorunu büyük ölçüde çözüldüğü için kendine yeten, artan bir belediye olacağız Allah nasip ederse inşallah.

“Kanuni Ormanı, biz orayı Beykoz bahçesi yapacağız.”

Mülkiyet meselesinin çözülmüş olması, geçmişte atılan adımların atılmış olması, bizim gelecek ile ilgili çok güzel hayaller kurmamızı ve onları hayata geçirecek motivasyona sahip olmamızı sağlamıştır. Kanuni Ormanı, biz orayı Beykoz bahçesi yapacağız. 8 milyon 800 bin metrekarelik bir alan. Orasını Beykoz belediyemiz almıştır. Yaklaşık 30 yıllığına Beykoz Belediyesi’nindir. Beykoz bahçesinde yapılacak olan hizmetler gelecekte ortaya çıkacak, atılan bu adım sayesinde olmuştur.

“Beykoz Belediyesi’nin çok güzel hizmetleri olmuştur.”

Beykoz için birçok şey yapılmıştır. Yok bu faaliyet kitabı çok kalın, fotoğraflar, fotoğraflar!.. Neyin fotoğrafı bu fotoğraflar? Hizmet verilen noktalarda çekilen fotoğraflar… Hizmet alan yerlerde çekilen fotoğraflardır. Belediye içerisinde çekilmiş fotoğraflar değildir onlar. Belediyenin çok güzel hizmetleri olmuş, başta mülkiyet olmak üzere. İçinde bulunduğumuz meclis salonu ki burası eleştiriliyor. İzleyiciler bizi nasıl takip edecek? Zaten bizi internetten takip edebiliyorlar. Ama onun ötesinde İstanbul’da meclis üyelerinin katılım imkanı olduğu salonların başındadır burası. Zaten internet ve sosyal mecra kullanılarak meclis toplantıları kamuoyu ile paylaşılmış oluyor.Salon güzel, başta Yücel ağabey olma üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

“Beykoz belediyesi amatör spor kulüplere fazlasıyla destek vermiştir.”

Gülay (Demirel) arkadaşımız sporla ilgili konuyu gündeme getirdi. Yasa konusu söz oldu. O yasanın çıkmasında benim de katkım olmuştur. Belediyeler nakdi yardım yapamıyorlardı, yapılabilmesi için geçmiş yıllarda Sayın Osman Aşkın Bak, o dönemin milletvekili şu anda devlet bakanı… Bir çalışma sonrası yasallaştı. İlk hareketi Zeytinburnu’ndan başlatmıştık. Asırlık kulüplerimiz var. Sadece futbol değil başka branşlarda da spor alanlarımız var. Amatör branşları belediye başkanı başkanlık yapamaz ama destekleyebilir. Beykoz belediyesi amatör spor kulüplere fazlasıyla destek vermiştir. Son olarak büyük asırlık Beykoz Spor’un yenilenerek açılışı daha yeni gerçekleştirilmiştir. Gelecekte de büyük bir spor tesisi de yapılacaktır. Bu tesisin açılışını da inşallah birlikte yapacağız.

“Okçular Vakfı ile yapılacak ortak çalışma Beykoz’da yeni milli okçuların çıkmasına vesile olacak.”

Beykoz da spor kulübü Zeytinburnu’na göre gördüm ki daha fazla, dolayısıyla yapılan yardım da bir o kadar fazla. Ama belediyemiz reklamını fazlaca yapamamış. Ben buradan spora destek veren belediyemize, başkanımıza, yöneticilerimize ve belediye meclis üyelerimize de ayrıca teşekkür ederim. Spor da özellikle amatör branşlarda Beykoz çok büyük yıldızlar parlatacak. Kürek, yelken, hentbol zaten var, buz hokeyi, bisiklet, doğa sporları, futbol zaten olacak. Okçuluk, Okçular Vakfı ile beraber yürütülecek olan çalışma Beykoz’da yeni milli okçuların çıkmasına vesile olacak. Beykozlular, Beykoz gençliği yararlanacak.

“Beykoz gençliği ile birlikte bisiklet kullananları fark ettireceğiz.”

Bisiklet sporu üssü Beykoz olacak. Beykoz’da farkındalığı oluşturacak projelerimiz olacak. Beykoz gençliği ile birlikte bisiklet kullananları fark ettireceğiz. Zeytinburnu’nda bunu başardık Beykoz’da da başaracağız. Biz Pazar günleri otomobille değil bisikletle sahile girmesini amaçlıyoruz. Bisikletli turizmi de canlandıracak, esnafında yüzü gülecektir.

“Beykozlular BEYTAŞ Tesisi’nden %25 indirimle yararlanacak.”

24 saat hizmet verecek olan Beykoz’un ilk mekanı BEYTAŞ Sosyal Tesisi olacak. Büyük ölçüde yenilendi, orası 24 saat hizmet veren bir balık restoran artı kafe olacak. Beykozlu bu tesisten %25 indirimle hizmet alacak. Dışarıdan gelenler de normal fiyatlarla yararlanacaklar.

“Boğaz’ın karşısındaki Sarıyer ile yarışacağız.”

Burada 15 yıldır AK Parti Belediyeciliği var, ne yaptınız? Diye soruyorlar. Önümüzdeki 5 yılda 15 yıllık hizmet vermeyi düşünüyoruz ya işte onun altlığını oluşturduk. Bizim boğazın karşısında ki güzel yer Sarıyer ile yarışacağız. Ve Beykoz İstanbul’a gelecek olan turistler için ilk sırada yer alacak.

“Cam’dan elde edeceğimiz gelir, kapatılan 3 fabrikanın Beykoz’a sağladığı gelirden fazla olacak.”

Beykoz festivalleri ile özellikle camıyla, ekonomik anlamda neler yapılır ve ne olacak geleceğimiz? Sadece camdan elde edeceğimiz gelir, bundan önce kapatılan 3 fabrikanın Beykoz’a sağladığı gelirden fazla olacak. Paşabahçe Şişecam, Deri Kundura ve Tekel. O günlerde en şaşalı döneminde Beykoz’a getirmiş olduğu kazançtan daha fazla bir kazancı cam ile Beykoz’a getireceğiz. Ekonomi böyle canlanacak. Festival ile başlayacak. Eğlence tarafının yanında bilimsel yanı da olacak. Sempozyumlar, seminerler olacak. Geçmişte atılmış adımlar sayesinde bunu yapacağız.

“Beykoz Bahçesi, İstanbullunun ve Türkiye’nin geldiği yer haline dönüştürülecek.”

Kanuni Orman diye bilinen Beykoz Bahçesi, İstanbullunun ve Türkiye’nin geldiği yer haline dönüştürülecek. Orada Beykoz florası, Türkiye florası, tohum bankası, yerli tohumlarla ilgili çalışmalar, doğal yaşam, üniversiteler ile birlikte yapılacak çalışmalar yapacağız. Beykoz’daki köylerimize vereceğimiz destekler, köylerimizde kent tarımının geliştirilmesi, Turizmin, ticaretin geliştirilmesi yönünde çalışmaların labaratuvarı gibi olacak. Beykoz’un gelişmesine katkı sunacak. O da geçmişteki AK Partili Belediye başkanlarımız sayesinde olacak. Onlar olmasaydı biz bunları planlayamazdık. Ben bu gayret ve yatırım ile emekler için Yücel Çelikbilek başkanıma, Muharrem Ergül Bakanıma ve geçmişte çalışan başkanlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Faaliyet raporumuza da olumlu yanıt vermenizi rica ediyorum.
Oy çokluğu ile Faaliyet Raporu kabul edildi.
Gündemin son maddesi Denetim Komisyonunun okunmasına geçildi.
Adem SEFER (Ak Parti Beykoz Belediye Meclis Üyesi- AK Parti adına Grup Başkan Vekili)

“Beykoz Belediyesinin 15 ayrı yerde toplam 17.624 m2 alanda hizmet vermektedir. Toplam yüzölçümü; Toplam çalışan personel; Memur, geçici işçi ve kadrolu işçi, sözleşmeli olmak üzere 342 Kişidir. Otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet vb. toplam araç sayısı; 96 adettir.” Diyerek Sunulan müdürlük hizmetlerini mecliste sundu. (

Özel Kalem Müdürlüğü

Beykoz’a yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirleri ağırlama

Protokol. Açılış ve organizasyon faaliyetleri

Gönül sofraları iftar ve sahur programı

Geleneksel hale gelen Beykoz balık festivali

Basın yayın bürosu, Belediye faaliyet bülteni, kamera ve fotoğraf çekimi, dergi çalışmaları Web sitesinin yayını, sosyal medya ve web TV

Kariyer Merkezi; bu birim üzerinde durmak isterim. Beykoz ilçemizde işsizlikle mücadelede istihdam konusunda çözüm üretme iş ve işçi bulma konularında profesyonel çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca Engelli Kariyer günleri düzenleyerek işverenle iş arayan engelli vatandaşları bir araya getirildi.

Bu sayede Beykoz’da 1490 firmayla irtibata geçilerek kayıtlı iş arayan 4870 elemandan 1437 si işe yerleştirilmiştir.

AYRICA KENT KONSEYİ – Yazı İşler Müdürlüğü

Belediyemize genel evraklar kayıt birimi Meclis çalışma raporları, komisyon raporları, puantaj vb. işler.

Evlendirme birimi; 2155 evlenme akdi gerçekleştirilmiş. Gelenekselleşen toplu nikah töreniyle15 çiftimiz evlendirildi. Nikahtan önce evlerinin beyaz eşya, mobilya ve mutfak eşyalarıyla belediye olarak çiftlere yardımcı olundu.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Belediyemiz işçi ve memur dışındaki personel ihtiyaçlarını karşılıyor.362 kişinin giriş ve özlük haklarını 2 Nisana 696 sayılı KHK kapsamına kadar yürütüldü. Sonra Beytaş AŞ’ye devretti.

Belediyemizin ana bina ve diğer hizmet binalarının klima, mekanik işler, elektrik vb. tamir ve bakımlarının yaptırılması

Beykoz merkez, Akom, Sağlık işleri merkezi başta olmak üzere 101 adet telsiz bakım ve onarımlarının yapılması

Engelsiz mesaj Projesi kapsamında 444 66 61 nolu telefona mesaj alarak istek, şikayet ve taleplerin değerlendirilerek ilgili birimlere aktarımını sağlamak

Belediyemizin ana hizmet binası ve diğer hizmet binalarının tefrişatının yapılması

İlçe Milli eğitimle koordineli olarak 62 okulumuza 251.000 TL değerinde 51 ton boya malzemesi, 395.000 TL değerinde 41 kalemden oluşan temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

İlçemiz amatör kulüplerine her yıl forma ve top yardımı yapılıyor.

Ana hizmet binamızda personele açık bay bayan spor salonu ayrıca Soğuksu ve Yenimahalle’de Şerife Bacı Hizmet binalarında halka açık bay bayan özel spor salonu açılarak spor hocaları gözetiminde ücretsiz hizmet verilmektedir.

Belediye personelimize hizmet vermek amacıyla günlük 600-650 kişiye yemek verilmektedir

Belediyemizce düzenlenen sabah namazı programlarına ayrıca önemli gün ve açılışlarda ikram verilmesi.

Anadoluhisarı’ndaki Namazgahta 30 Haziran-30 Eylül arası her Cuma 600 kişiye yemek ikramının yapılması

Ramazan iftarlarında 200 kişilik ekiple 45 mahallede 6 meydan, 64 sokakta 70 iftar noktasında iftar programı düzenlenmiş, 120.000 porsiyon yemek dağıtılmıştır.

Ayrıca başkanlık önünde 4 sahur programında 9.500 kişilik çorba ve kahvaltı ikram edilmiştir.

Bayramlaşmalarda Ramazan bayramında ortalama 1.500 kişiye Kurban bayramında 2.000 kişiye yemek ikramı yapılmıştır.

Muharrem ayı münasebetiyle ortalama 70.000 kişiye aşure dağıtımı yapılmıştır.

15 Temmuz şehitleri anma gününde mevlit programında 3.000 kişiye yemek ikramı yapıldı.

Yukarıda saydığım hizmetleri 186 adedi doğrudan temin olmak üzere 263 adet ihaleyle gerçekleştirilmiştir.

İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü

Toplum yararına program kapsamında İstanbul Çalışma ve İş Kur arasında yapılan protokolle toplam 111 vatandaşımıza istihdam sağlanmıştır

35 lise öğrencisi ve 68 üniversite öğrencisine staj imkanı sağlanmıştır.

Artık gelenekselleştirdiğimiz 2018 yılında da 9.’su gerçekleşen Emekli personel vefa gecesi düzenlendi.

11 konuda 108 saat süreyle 467 personelimize hizmetçi eğitim programı düzenlendi.

Bilgi işlem müdürlüğü

–     e belediye sistemi ile online borç sorgulama ve ödeme, Kent rehberine imar internet üzerinden izinli imar bilgisi ve harita kadastro bilgilerinin paylaşımı

–    Yeşil enerji direği projesi ile sokakta kablosuz internet sağlanması

–     Elektronik belge yönetim sistemiyle kurumların faaliyetlerinin kayıt altına alınarak özelinde veya kurum faaliyetlerinde kolay ulaşılabilir kılındı.

Teftiş kurulu müdürlüğü

Kurula intikal eden 12 soruşturma incelenip karara bağlandırılmıştır.

Müdürlüklerimiz ve Beytaş AŞ de her yıl düzenli yapılan denetlemeler yapılmıştır.

Hukuk işleri müdürlüğü

Belediyemiz avukatları Adli ve idari 142 davaya girilmiş, 2018 yılında 48 dava sonuçlanmıştır.

Ayrıca 22 adet yazılı hukuk görüşü verilmiştir.

Mali hizmetler müdürlüğü

2018 yılında 13.672 adet muhasebe dosyasına işleri yapılmıştır.

Veri sağlığı çalışmaları kapsamında 88.783 işlem yapılmış olup 15.978 adet sicil, kimlik paylaşım sistemi ve kadastro bilgi sistemi ve güncelleme yapılmıştır.

2018 yılı 2B işlem kapsamında 1.776 adet tahakkuk 29 adet mahsuplaşma gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca 7.478 mükellefin vergi borçları yapılandırılmıştır.

Emlak istimlak müdürlüğü – ARSA SATIŞLARI

2886 SAYILI Devlet ihale Kanunu Kapsamında yapılan kiralama ile 175 adet belediye taşınmazlarından 3.065,000 TL bütçeye katkı sağlanmıştır.

6292 sayılı Yasanın 8. Maddesi kapsamında Proje Alanı olarak belediyemize tahsis edilen mahallerimizde bulunan Milli emlak genel müdürlüğünce belediyemize devredilen 2 B parsellerinden 1.776 adet kullanıcıya 154,347.000 TL bedel karşılığı kullanıcılarına satışı yapılmıştır.

4760 sayılı yasa gereği Maliye Hazine parsellerinin satışından 18 taşınmaz 39 adet vatandaşımıza 5200 m2 alanın satış işlemleri yürütülmektedir.

6 adet mesire alanımız kiraya verilmiştir.

Vakıflar müdürlüğünden 16 adet 30.761 TL karşılığında taşınmaz çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere kiralanmıştır.

Orman müdürlüğünde çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere 9 adet taşınmaz 1.366.435 TL ye kiralanmıştır.

İBB den devredilen parseller kullanıcıları olan 24 kişiye taksitle 2.707 m2 alanın tapu satış işlemi yapılmıştır.

Sağlık işleri müdürlüğü         

Belediye personeline ve onların bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmeti verilmektedir.

İlçemiz sınırları içinde ikamet eden günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan hasta, yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığından dolayı bakıma muhtaç kişilere ve de sağlık hizmeti verilmektedir.

Bir sağlık kurumu dışında meydana gelen ölümlerde cenazeler görevli hekim tarafından muayene edilmek suretiyle defin ruhsatı düzenlemektedir.

Koruyucu hekimlik hizmetleri çerçevesinde mahallelerimizde sağlık hizmeti verilmektedir.

İlçemizde ihtiyaç sahibi olan ve özellikle sosyal güvencesi bulunmayan ve durumu stabil olan hastaların evden hastaneye ve hastaneden eve nakil işlemleri yapılıyor.

Ulaşım müdürlüğü

Resmi kurum ve kuruluşlarına, spor kulüplerine, sivil toplum örgütlerine, okullara Şehirci cenazelere ve semt pazarlarına 4503 adet otobüs tahsis edilmiştir. Şehirlerarası cenazelere 224 adet otobüs tahsis edilmiştir.

Atole hizmetlerinde sosyal masa, vatandaş istekleri muhtarlardan gelen talep, cami ve resmi dairelerden gelen talep doğrultusunda korkuluk tutmak rögar kapağı, tabela engelli rampası çit tel, merdiven, aydınlatma direği vb. imalatlar yapılmaktadır.

Marangozhane hizmetlerimizde Sosyal masa, vatandaş istekleri muhtarlardan gelen talep, cami ve resmi dairelerden gelen talep doğrultusunda dolap, masa, gazetelik, ahşap raf ahşap çatı sundurma, ahşap elbise kabini, reklam panosu, ahşap bank, ahşap merdiven vb. hizmetler verilmektedir

Araç bakım onarımda da yağhane elektrikhane, lastikhane, motorhane birimlerimizde de belediyemizin araçlarının bakım ve onarımı yapılmaktadır.

Fen işleri müdürlüğü –  Üst Yapı çalışmaları

Belediye meclis binası 5460 m2 inşaat alnıyla yapıldı.1 bodrum, zemin 2 kat ve çatı arasından oluşmaktadır. Proje arşivi, sığınak ve teknik birimleri, meclis salonu, resepsiyon, fuaye, kokteyl salonu, meclis odası, encümen odası, imar komisyonu, tali komisyonu plan-bütçe komisyonu hukuk komisyonu odaları ve 3 grup toplantı odası 6 adet açık ofisten oluşmaktadır. Çatı arasında bay ve bayan abdesthaneler ve bay bayan mescit bulunmaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman şehir ormanı ve nikah sarayı tadilatı işi.

Nikah sarayı 3 kat 1540 m2 alandan oluşmaktadır.85 kişilik konferans salonu, 218 kişilik nikah salonu, kafeterya, büfe, kulis odası, fotoğrafçı, kuyumcu çiçekçi dükkanları, bay bayan mescit, ofis odaları, fuaye alanı ve takı salonundan oluşmaktadır.

Tokatköy imam hatip lisesi 7000 m2 alana oturan 24 derslik, bay bayan mescit ve beden eğitim salonu 2 adet fen ve teknoloji odası,görsel sanatlar atölyesi,müzik atölyesi,teknoloji tasarım atölyesi , 319 kişilik konferans salonu ve yemek salonu mevcuttur.

Gümüşsuyu Spor kulübü tesisini yapımı

Cumhuriyetköy Mahallesi Spor tesisinin yapılması

Beykoz stadı yapımı

İncirköy sunazırı sk. Eski eser ikiz bina restorasyonu

9 adet Metruk binanın koruma altına alınması

Uzun evliya camii kurs, wc ve şadırvanının yapımı

Çubuklu cami lojmanı ve avlusu yapımı

Çubuklu mahalle muhtarlığı ek binası

Çubuklu Atatürk ilköğretim Okulu Anaokulu yapımı

Yenimahalle Kemal Zeren şehit evi

Mustafa Balta şehit evi

Ziya ünsel ilköğretim okulu

17’si okul 57 adet Kamu hizmet binasında bakım onarımı

Rüzgarlıbahçe mahallesi muhtarlık binası

Yalıköy cami tadilat işi

Beykoz devlet hastanesi Palyatif servisi yapımı

İshaklı Kuran kursu tadilat işi Görele yöresel Pazar yeri işi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi tadilatı

Alt Yapı

İlçemizin genelinde 26 mahallemizin 126 sokağında 130.000 ton asfalt kaplama çalışması yapıldı.

İlçemiz genelinde 11 mahallemizde 38 sokağında 47,000 m2 kaplama, 7.500 m2 bordür tretuvar çalışması yapılmıştır.

Çeşitli cadde ve sokaklarda 2,100 adet yağmursuyu atıksu bacası ve ızgara yükseltilmiş.

İlçemiz genelinde 2.500 m3 perde ve taş duvar imalatı yapılmıştır.

İlçemizde toplam 1950 m yol genişletme çalışması yapılmıştır.

İlçemiz genelinde 16 mahallede 190 merdivende,13.000 m2 merdiven imalatının 12.500 m2 granit plaka kaplama, 1650 m andezit merdiven kaplaması 2775 m2 granit döşeme 5550 m alüminyum korkuluk imalatı yapılmıştır.

İlçemiz sınırlarında toplam da 15 mahalle, 25 sokağında 3000 m yağmur suyu imalatı yapılmıştır.

İmar ve şehircilik müdürlüğü

2018 yılında imar faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesinin ilk basamağını teşkil eden toplam 1.650.186 m2 den oluşan 38 adet taşınmaza imar durum belgesi düzenlenmiştir.

30.12.2014 – 07.07.2015 onaylı Beykoz 1. Bölge 1/1000 ölçekli koruma amaçlı revizyon uygulama imar planı 31.01.2018 tarihinde koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı iptal edildi

23.10.2018 onaylı Göllü Mah. Sıtmapınarı Mevkii 1 ve 2 nolu parsellerin bir kısmı 3-14 arası parseller ve bir kısım kadastral boşluğa ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama planı

18.10.2018 onaylı Beykoz ilçesi 8 pafta 268-360 sayılı parsel 51 pafta 316 ada 4 sayılı parsel 341 343 345 346 348 sayılı, 1 sayılı parseller ile bu parselller arasında kalan tescil alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama planı

28.11.2018 onaylı İshaklı Mah. 313 316 402 nolu parseller ve kadastrol yola ait 1/1000 ölçekli Bozhane Göllü Kılıçlı ve İshaklı mahalleri korumu amaçlı imar planı

İmar ve Şehircilik müdürlüğünce 21 adet zemin etüdü raporunun işlemi tamamlanmıştır

372 adet 347.600 m2 alanı içine alan yapı ruhsatı düzenlenmiştir

2018 yılında 105.529 m2 lik yapı alanına yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir

Plan ve Proje Müdürlüğü

 a.Planlama birimi faaliyetleri

–  Boğaziçi alanı geri görünüm ve etkilenme bölgeleri koruma amaçlı revizyon uygulama imar planı/ 1. Etap askı süreci ve itirazların değerlendirilmesi

–   Boğaziçi alanı geri görünüm ve etkilenme bölgeleri koruma amaçlı revizyon nazım ve uygulama imar planı/ 2. Etap

–   Boğaziçi alanı geri görünüm ve etkilenme bölgeleri koruma amaçlı revizyon nazım ve uygulama imar planı/ 3. Etap

–   Beykoz  1. Bölge koruma amaçlı revizyon nazım ve uygulama imar planı

–   Beykoz  İlçesi Gümüşsuyu ve İncirköy Mahallelerinin bir kısmına ait koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı

–   Soğuksu ve Acarlar Mahallelerinin bir kısmına ait koruma amaçlı nazım imar planı ve uygulama imar planları

– Çubuklu, Rüzgarlıbahçe, Kavacık ve Göztepe Mahallelerinin bir kısmına ait koruma amaçlı nazım imar planı ve uygulama imar planları

– Çiftlik, Fatih, Baklacı, Çengeldere, Yavuzselim ( Çavuşbaşı ) ve Görele Mahallelerine ait koruma amaçlı imar planları

–   Beykoz  İlçesi Çubuklu Mahallesi B Bölgesi riskli alan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planları

–   Cumhuriyet Mahallesi 152 ada 7 ve8 nolu parseller ve kadastral yola ait koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı

–   İshaklı Mahallesi 313, 316 ve 402 nolu parseller ve kadastral yola ait koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı

–   Çengeldere Mahallesi 2114 ada 1 parselde eğitim alanı olarak tahsis edilen alan ve yola ait koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı

–   Görele Mahallesi 147 ada 12parsel ve kadastral yola ait koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı

–   Yavuzselim Mahallesi 1785 ada 1parsel ve kadastral yola ait koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı

–   Alibahadır Mahallesi Beykoz Serisi 56 nolu bölme içerisindeki tahsisli alan, 109 ada 1parsel ve kadastral yola ait koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı

–   Örnekköy Mahallesi 2127 ada 1parseldeki tahsisli alan ve yola ait koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı

–   Riva Mahallesi 216 218 219parsel kadastral boşluk ve kadastral yola ait koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı

–   Yavuzselim Mahallesi 2133 ada 1parseldeki tahsisli alan ve yola ait koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı

–   Riva Deresi çevre ve doğa koruma, su güvenliği/yönetimi projesi ile kentsel tasarım peyzaj projesi hazırlanması

– Yapı kayıt belgeleri (İmar Barışı) ile ilgili 5000 civarında belge müdürlüğümüze iletilmiş olup 1560 adet belge sisteme aktarılmış ve aktarım çalışmaları sürmektedir

– Etüt Proje Birimi Faaliyetleri

– Şahinkaya eğitim tesisine ait mimar statik mekanik elektrik harita ve peyzaj uygulama projelerinin hazırlanması işi için toplam inşaat alanı 64.455 m2 olup proje kapsamında;

1- Kız İmam Hatip Lisesi (32 derslikli)

2- Erkek İmam Hatip Lisesi (40 derslikli)

3- Kız Teknik ve Meslek Lisesi (24 derslikli )

4- Anadolu Meslek Lisesi (24 derslikli)

5- Sosyal Bilimler Lisesi (24 derslikli)

6- İletişim Meslek Lisesi (24 derslikli) bulunmaktadır.

Sosyal hizmetler binasına ait uygulama projelerinin hazırlanmasıyla ilgili proje kapsamda;

Sosyal Market (260m2)

Giyim Mağazası (70 m2)

Ayrıştırma-Yıkama-Kurutma alanları

El işçiliği atölyesi (70 m2)

Mefruşat Atölyesi (86 m2)

Depolar ve Mescitler bulunmaktadır ve toplam inşaat alanı 1555 m2 dir.

– Prof. Dr. Necmettin Erbakan kültür merkezi tadilat uygulama projesiyle ilgili proje kapsamında

–  Kokteyl & Sergi salonu

–  Kafeterya

–  Derslikler

–  Etüt Merkezi

–  Çok amaçlı salon (130 kişilik) bulunmaktadır.

– Beykoz Devlet Hastanesi palyatif bakım merkezi tadilat projesiyle ilgili proje kapsamında

– Hasta Odaları

– Çok Amaçlı Salon

– Aktivite Odası

– Hemşire odası ve bankosu yeniden düzenlenmiştir.

– Kanuni ormanı 1. Bölgenin alan kullanım planı tadilatı projelendirmesi

– Çubuklu Mahhallesi Şehit İsmail Kefal İ.Ö.O ek hizmet binası

– Mülkiyeti Bakanlığımıza ait 8 adet tescilli çeşmenin projelendirme çalışmaları

– Mülkiyeti Başkanlığımıza ait çeşmelerin ihya çalışmaları

– Hafız Mehmet Efendi teke ve haziresi röle ve restitüsyon ve restorasyon projesi ve uygulama projelerinin hazırlanması

– İlçemizde bulunan 42 ve 40 binayla ilgili yapılan çalışmalar

– Belediyemize ait 4 hizmet binalarının ilgili kurumlarla takibinin yapılıp iskanının alınması

Kentsel dönüşüm

Çubuklu mahallesi B bölgesinde bulunan 149.240 m2 alanın riskli alan ilan edilip KİPTAŞ ile ortak hizmet protokolü imzalanmıştır

Tokatköy Mah. 487 ada 3 parsel 82.790 m2 riskli alan ilan edilerek KİPTAŞ ile vatandaşın uzlaşması sonucu dönüşüm için çalışma başlatılmıştır

Çubuklu Mah. A bölgesi riskli alan ilan edilmiştir

Akbaba 19, 43, 44 parsel rezerv yapı alanı olması için bakanlığa dosya iletilmiştir

Kentsel dönüşüm müdürlüğünce 2018 yılı içerisinde toplam 8 adet riskli yapı başvurusu yapılmış olup riskli yapı onayı 4 adettir

Beykoz genelinde 5 mahallemizde toplam 2100 m2 alana spor sahaları yapım işi

Anadolu Kavağı Kardak şehitleri parkı uygulama projesi

İhsan Sedef parkı uygulama projesi

Bent yolu fidanlık düzenlemesi

Kavacık Şehit Mustafa Yazıcı parkı uygulama projesi

Kavacık Belediye parkı uygulama projesi

Mahmut Şevket Paşa parkı uygulama projesi

Parklara ahşap büfe yapım işi

Hobi Bahçesi ahşap fauna tanıtım yapısı yapım işi

Orhan Veli Kanık parkı çocuk oyun alanı rezerv uygulama projesi

Yapımı tamamlanan kamusal 6 adet kamusal alanlar

Okullar hayat bulsun projesi kapsamında 8 okulumuza yapılan uygulama çalışmaları

45 adet parkın çimlendirmesi, fidan dikimi, piknik masalarının montajı, bankların montajı, sulama tesisatı, oyun grubu ve spor aletlerinin bakımı, park havuzlarının temizlenmesi vb. bakım ve onarım çalışmalarının yapılması

Bakım Çalışmaları

Kent mobilyaları dağıtımı; 200 bank, 91 piknik masası, 17 çöp kovası, 4 çatılı piknik masası, 4 çocuk piknik masası

Muhtelif yerlere 39 adet tente verilmesi ve 25 adet tentenin onarımı

4 değişik mahalleye 7 adet basket potası montajı

9 farklı yere 13 adet masa tenisi masasının verilmesi

12 farklı yere 1880 m2 kauçuk zemin uygulaması yapımı

7 ayrı parkımıza oyun grupları montajı

6 ayrı mekana dış mekan spor aletleri montajı

Yıl içerisinde 28 mahallemizdeki 142 sokakta 231.500 m2 ot çalı ve basit diri örtü temizliği yapılmıştır

Mahallelerin sokak özel mülk ve ve okul bahçelerinde toplam 1063 adet ağaç budama 330 adet kesim yapılmıştır 25 ihtiyaç sahibi aileye kışlık yakacak odun temin edilmiştir

Yapı kontrol müdürlüğü

İmar barışından dolayı 3872 adet yapı kayıt belgesi düzenlenmiştir

3194 sayılı yasaya göre 26, 2960 sayılı yasaya göre de 6 olmak üzere yapı tatil tutanağı tutulmuştur

13 adet ruhsatsız olarak tapusuz ya da kamuya ait alanlarda yapıldığı tespit edilen yapılara inşaat ilgilisi hakkında belediye encümeni cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunması ve imar para cezası verilmesi doğrultusunda karar alınması için tanzim edilmiştir

62 adet kaçak yapının yıkılmasıyla ilgili fen işleri müdürlüğüne havale edilmiştir

Metruk binaların tespitinin yapılıp onarımını mal sahipleri tarafından yapılması için tebliğ edildi uyarıyı dikkate almayan mal sahiplerinin yapıları yıkıldı

Bu zamana kadar metruk bina ve kaçak yapılardan 125 adedi yıkılmıştır

Ruhsat ve denetim müdürlüğü

Toplam 362 adet işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmiştir

İş yeri denetlemeleri yapılmış olup kontrol edilen işyeri 447 adettir komisyon kararıyla 3 işyerinin ruhsatı iptal olmuştur

Temizlik işleri müdürlüğü

Ev işyeri kamu kurum ve kuruluşlarından toplanan çöp miktarı 94.200 tondur

Süpürge aracı ile temizlenen cadde ve sokaklar yaklaşık 163.000 dekardır

İlçemiz mahallelerinde bulunan 3153 ana arter 105 kişilik süpürgeci ekibimizle saat 6.30 dan itibaren süpürülmeye başlanmaktadır

4 ekibimizle ilçe genelindeki park ve bahçelerin temizliği yapılmaktadır

Cadde sokak meydan ve alanlar başta olmak üzere günlük denetimler esnasında gerekli görülen yerler 2018 yılında arazöz ile yıkanan cadde ve sokak alanı 4610 dekardır

Haftanın 7 günü Beykoz un değişik yerlerinde kurulan semt Pazar yerlerinin temizliği 2018 yılında toplam yaklaşık 1500 dekardır

Kaba atık ve inşaat atığı molozların toplanması

Kaba atık toplası yaklaşık  5000 ton civarındadır

Moloz toplaması 18.700 ton dur

Çöp toplama konteynerlerinin yıkanması 29.200 adettir yer altı konteyner sayısı 49 dur

Çevre koruma ve kontrol hizmetlerinde sunulan hizmetler

Vatandaş şikayetlerinin değerlendirilmesi

Çevresel gürültünün değerlendirilmesi  denetim sayısı 70’tir

Bitkisel atık yağların toplanması, toplamda toplanan bitkisel atık yağı miktarı 36.700 litredir

Atık pillerin toplanması konusunda toplanan miktar 2013 kg dır

Ambalaj atıkların toplanan miktar toplam 1.542 ton dur

Cam atıkların toplanan miktar toplam 931 ton dur

Kurulan atık yönetim merkezi projemizde de atıkların ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesidir

Eğitim çalışmaları ve yeşil okul projesi adı altında Beykoz ilçemize bağlı 70 okulda çevre bilinci çevre yönetimi ve atık yönetimi öğrencilerimize verilmiştir.

İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarına yönelik ilaçlama uzman ekibimiz tarafından 4 araç ve 10 personel ile yapılmaktadır

Larva kontrol ve mücadele çalışmaları

Gübreliklerde yapılan uygulamalar

Varil, bidon, su deposu gibi su içeren kaplarda yapılan uygulamalar

Kanal ve fosseptiklerde yapılan uygulamalar

Gölet, havuz ve diğer su birikintilerinde yapılan uygulamalar

Derelerde yapılan uygulamalar

Gece ilaçlama çalışmaları

Termal sisleme çalışmaları

Vektör ve haşere kontrol çalışmaları

Sokak ilaçlamaları (Bit-Pire-Kene-Kemirgen Mücadelesi)

Pazar yeri ilaçlamaları (Karasinek Mücadele)

Kene ile mücadele çalışmaları

Çöp konteyneri ilaçlamaları (Karasinek Mücadele)

Metruk alan ve bina ilaçlamaları (Bit-Pire-Kene-Kemirgen Mücadelesi)

Kurban pazarı ilaçlamaları (Karasinek Mücadele)

Park ve bahçe ilaçlama çalışmaları

İbadethane, eğitim, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan ilaçlama çalışmaları

Hayvan toplama çalışmalarında 2018 yılı içerisinde toplanan ölü hayvan sayısı 1218 adet, ısırık müşahede (kedi-köpek) sayısı 291 adet

2018 yılı içerisinde 688 adet köpek-kedi kısırlaştırıp küpelenmiştir ve yine aynı yıl içerisinde aşılanan kedi-köpek sayısı 768 adettir

2018 yılı içerisinde muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı 2020 adettir

2018 yılı içerisinde hayvan sahiplendirme sayısı 12 adettir

Kurban ve Pazar yerlerinde 2018 yılında 3892 adet hayvan muayene edilmiştir

Atık getirme çalışmalarında da 21 adet atık getirme merkezi kurarak belediyemiz faaliyet göstermiştir

Yemek ve mama dağıtım çalışmaları

Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı akıllı yönetim sistemi çalışmaları

Rehabilitasyon merkezi yenileme faaliyetleri

Zabıta müdürlüğü

Zabıta müdürlüğü altında toplamda 14 adet ekip ilçemize hizmet etmektedir.

Zabıta müdürlüğü bürosu

Evrak ekibi

Pazar ekibi

Tüketici ekibi

1 nolu kontrol ekibi

2 nolu kontrol ekibi

Yapı kontrol ekibi

Trafik ekibi

Seyyar ekibi

Nöbetçi ekibi

Gece ekibi

Sigara denetim ekibi

Mobil huzur ekibi (dilenci)

Mobil park ekibi

       KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.BEYKOZ DA YENİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZLERİNİN AÇILIŞI

 1. Beykoz Vakfı Açılışı
 2. Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi Açılışı
 3. Kemalettin Tuğcu Çocuk Kütüphanesi Açılışı

2.KÜLTÜR SANAT PROJELERİ

 1. Beykoz Vakfı Yeni Kültür-Sanat Sezonu
 2. Anadoluhisarı’nda Qr Kodlu Turizm Projesi Programı
 3. Led Ekran
 4. 14 Şubat Çiftlerine Romantik Nikah
 5. Beykozda Hoş geldin Bebek Ziyaretleri
 6. Beykoz Anneleri Çocuk Festivali
 7. Çevreci Yeşil Okullara Ödül Festivali
 8. 15 Temmuz Dijital Sergisi
 9. Uluslararası Beykoz Ruz-I Hızır Okçuluk Şenliği

İ. Yetimler İçin Piknik Şöleni

 1. 2.Beykoz Bilimi Şenliği

3.BELİRLİ GÜN VE HAFTALARA YÖNELİK ETKİNLİK VE FUARLAR

A. Dünya kadınlar günü kutlaması

 1. 14 Mart tıp bayramı
 2. Beykoz çayırında milli bayram kutlamaları
 3. Turizm haftası kutlamaları
 4. 4. Beykoz çocuk kitapları fuarı
 5. Ramazan etkinlikleri
 6. Beykoz çayır festivali
 7. Toplu sünnet şöleni
 8. Toplu nikah töreni

İ. Dünya engelliler günü etkinlikleri

4.KÜLTÜR GEZİLERİ

 1. Sarıkamış şehitleri anma programı
 2. Tarihi yarım adaya ramazan gezileri
 3. Boğaz turu buluşmaları
 4. Kapadokya kültür ve tarih gezisi

5.KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

 1. Yetişkin tiyatroları
 2. Çocuk tiyatroları
 3. Semti şahane Beykoz oyunu
 4. 80 günde devri alem oyunu
 5. Seminerler ve konserler
 6. ÜCRETSİZ KÜLTÜR-SANAT KURSLARI
 7. GEZİCİ OYUNCAK OTOBÜSÜ
 8. 2018 BELEDİYE YAYINLARIMIZ
 9. DIŞ İLİŞKİLER FAALİYETLERİ
 10. İskele belediyesi kültürlerin kaynaşması etkinliği
 11. Kardeş şehirler galası
 12. Mohaç festivali
 13. Prizren iftar programı
 14. Mülheim an der ruhr kardeş şehirler 10. Yıl etkinliği

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal market faaliyetleri: 17.000 vatandaşımıza market alışverişi yaptırılmıştır

Üniversite öğrencilerine 1.800.000 tl maddi yardım yapılmıştır

Orta öğretim lise düzeyine 1.270.650 tl nakdi yardım yapılmıştır

Beykoz üniversitesi ve başkanlığımız iş birliğince beykozda 125 vatandaşımıza yaşlı bakım sertifikası verilmiştir

Beykoz’da 44 şehit yakınına 66.000 tl yardım yapılmıştır

Yardım kurulu kararı ile 1297 kişiye toplam da 850.000 tl yardım yapılmıştır

133 gencimize toplam 19.950 tl asker harçlığı yardımı yapılmıştır,

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye hasta yatağı vb. 250 parça medikal malzeme yardımı yapılmıştır

Beykoz’da 4776 parça ev eşyası yardımında bulunulmuştur

300 ailemize soba yardımı yapılmıştır

İhtiyaç sahibi 130 ailenin boya badana tadilat işleri gerçekleştirilmiştir

İlçemizde 1400 eve temizlik yardımı yapılmıştır

1500 aileye et yardımı yapılmıştır

Bayramlık giyim yardımı olarak 8000 çocuğa kıyafet dağıtımı yapılmıştır

4800 kişilik sıcak yemek yardımı yapılmıştır

 

 

 

 

 

 

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here