Beykoz Belediyesi Meclisi ilçe ve belediye yatırımlarıyla ilgili kararların alındığı Temmuz Ayı’nın son toplantısının ardından resmi tatile girdi.

Meclis Başkan Vekili Gaye Zayıf’ın başkanlığında yapılan meclis toplantısında ilk olarak açılış ve yoklama yapıldı ve 1 Temmuz 2019 tarihli tutanak oylandı. Meclis Başkan Vekili Gaye Zayıf ardından gündem maddeleri dışında konuşmak isteyen meclis üyelerine söz verdi.

Mecliste AK Parti Grubu adına Adem Sefer, İdris Kurt, Sadullah Kabahasanoğlu, Manolya Demirören Tekin söz alırken CHP Grubu adına Bahar Doğru, Gülay Demirel, Temel Karadeniz, Recayi Çelik ve Cemal Sataloğlu konuştu.

CHP Meclis Üyesi Bahar Doğru 2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen Madımak Katliamı’nı kınayarak olayda hayatını kaybeden 33 kişiye Allah’tan rahmet diledi ve Kaymakdonduran Mesire Alanı’ndaki hizmetlerin Beykoz Belediyesi tarafından takip edilmesiyle ilgili sözlü önerge verdi.

CHP Meclis Üyesi Temel Karadeniz de Fatih Mahallesi’nde yapılması planlanan mahalle parkı projesi ve yaz kurslarıyla ilgili meclisten bilgi talep etti ve imara aykırı binaların yıkımlarıyla ilgili görüş beyan etti.  CHP Meclis Üyesi Gülay Demirel ise Kanlıca Meydanı’na Tarihi Kanlıca Yoğurdu’nu simgeleyen bir eser konulmasıyla ilgili sözlü önerge verdi. CHP Meclis Üyesi Recayi Çelik  Yenimahalle Ark Boyu bölgesinde aile sağlığı merkezi yapılmasıyla ilgili sözlü önerge verdi.

Adem Sefer (AK Parti Meclis Üyesi)

15 Temmuz Şehitleri Anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’yle ilgili kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkanı Adem Sefer, Beykozlu şehitler Murat Akdemir, İsmail Kefal, Hasan Karakaya nezdinde 248 şehidi minnetle, gazileri ise saygıyla yad etti. Adem Sefer, demokrasilerde darbelerin asla yeri olmadığını vurgulayarak şanlı tarihimizde destan yazan 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmayacakları ve unutturmayacaklarını belirtti.

Cemal Sataloğlu (CHP Belediye Meclis Üyesi)   

“CHP grubu olarak red vereceğiz.”

Gündemin 4.maddesine ilişkin CHP grubu adına söz alan Cemal Sataloğlu konuşmasında:

“Bütçe,  gerçekleşmesi öngörülen gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren rakamsal yığının olduğu bir yol haritasıdır.          gündemin 4.maddesinde ek bütçe talebi var.Talep edilen tutar 79 milyon 741 bin liradır. İdarenin 2019 bütçesi 465 milyon liraydı. Üstüne 79 milyon 741 bin lira ekleyince Beykoz belediyesinin 2019 bütçesi toplamda 544 milyon 741 bin lira olmaktadır.  Neden ek bütçe talebi doğar? Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için bakınız burayı tekrar ediyorum bir hizmet için tertip açılır.  Bütçenin diğer kalemlerine dokunmadan, yapılan ilavelere ek bütçe veya ek ödenek denir. İşin aslı hesapta olmayan öngörülemeyen bir hizmet ihtiyacının karşılanması için olmasıdır.

Beykoz hizmete mi boğuldu? Hayır… Nereden çıktı bu? Gündemin 4.maddesinde idarenin ek bütçe talebi gerekçesi, Belediye kasasından bir taşınmaz alımı için çıkan 50 milyon liradır. Ödenen 50 milyon lira sonucu bütçe yapıcılar, ek bütçe talep etmektedir. Peki, bu para neden ödeniyor. Öncelikle hikayeyi beraber kısaca bir hatırlayalım… Çubuklu mahallesi 811 ada 4 parsel. Başka bir deyişle Kavacık’taki benzin istasyonunun karşısındaki bina… Burası 2981 sayılı kanun gereği yaklaşık 30 yıl önce maliye hazinesinden Beykoz belediyesine devredilen taşınmazlardan biridir burası. Bu devir üzerinde oturan vatandaşlara belli bir süre içinde devredilmesi şartıyla yapılmıştı. Aksi takdirde iade edilmesi gerekiyordu. Ama iade yapılmadı. Beykozlunun mağdur olduğu bu ve buna benzer sorunlar, İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına bağlı teftiş kurulu başkanlığının 2011 yılında hazırlamış olduğu raporda var. Raporda Beykoz belediyesi idaresinin kanuna muhalefet uygulamalarına ilişkin örnekler ile dolu… Çubuklu 811 ada 4 parsel..

Sonradan yapılan yasal düzenlemeler sonucunda üzerinde oturanlara devredilemedi. Bu nedenle maliye hazinesi tekrar hak sahibi oldu. Fakat bu arada AK Partili Beykoz belediyesi idaresi bir müteahhit firma ile kat karşılığı sözleşme yaptı. Yapılan bu sözleşmenin belediye aleyhine olan kısmına girmeyeceğim şimdi. Müteahhit firma bu süre zarfında bina inşaatının büyük bir bölümünü yaptı… Bu süre zarfında yargı bu arsanın maliye hazinesine verilmesi gerektiğine ilişkin karar verdi. İş ortada kaldı yani. Bir taraftan arsa sahibi maliye hazinesi var. Bir tarafta Beykoz belediyesi ile yaptığı sözleşmeye güvenerek binayı yapan inşaat firması var. Bu arada Beykoz belediyesi aleyhine inşaat firmasının açmış olduğu davada yargıda devam etmekte. Yakın bir zamanda sanırım o da sonuçlanacak…

Ak partili Beykoz belediyesi idaresi başta kendi arsası diye inşaat sözleşmesi bile yaptığı,  fakat sonradan kendi yeri olmadığı yargı kararı ile kesinleşen bu yeri almak için ilgili bakanlığa 50 milyon verdi. Müteahhit firmadan dolayı Beykoz belediyesinin nasıl zarar edeceği, ne ödeyeceği henüz belli değil. Bütün bu ödenen veya ödenecek paralar nedir? 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun (71). Maddesinde kamu zararını şu şekilde tanımlamıştır; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması” şeklinde tanımlanmıştır. İdarecilerin yanlış kararlarının bedelini Beykozlu ödemektedir. Ödenen bu para, 2018 yılı içerisinde 2B proje alanları kapsamında tahsil edilen tutarın %32 si kadardır. (2018 yılı faaliyet kitapçığı 62 nolu sayfada veri var)

Ödenen bu para, 2017 vergi gelirlerinden fazladır. (vergi geliri 39 milyon 539 bin lira), Ödenen bu para, 2018 vergi gelirlerinden fazladır. (vergi geliri 47 milyon 937 bin liradır.) Bu paralar Beykoz halkının ödediği vergi geliridir.

Bütçede oluşan açıklık ek bütçe ile kapatılmaya çalışılmaktadır. Ek bütçe talebinde dikkat çekici bir kalem var bundan da kısaca bahsetmeden geçemeyeceğim. Diğer teşebbüsler için ek bütçeye konulan 10 milyon var..

Belediye şirketlerine aktarılmak için bütçeye konulan bir tutardır bu… Gelecek dönemlerde şirket sermayesine eklenmesi öngörülerek ek bütçede yer bulmuştur. Yapılan inşaat ile kıyı sahil şeridini dahi değiştiren bir bilinmezlik yumağıdır BEYTAŞ…  İnşaat var … Kim yapıyor … Kime ihale edildi…  Nasıl ihale edildi.. Bilinmiyor… Ama gelecek dönemlerde sermayeye ilave edilmesi planlanan bir tutar ek bütçeye konulmak istenilmektedir… Para   Beykoz belediyesinden şirkete aktarılsın ama hesabı sorulduğunda o ayrı bir şirket anlayışı değişecek mi, zaman gösterecek. Para Beykoz belediyesinden aktarılıyorsa. Beykozlunun verdiği paralar bunlar. Bizler de bunun takipçisi olacağız.   Ek bütçe talebi Beykoz belediyesi idarecilerinin izlemiş olduğu yanlış politikaları sonucu ortaya çıkmıştır… Yaptıkları kanuna muhalefet uygulamalarının sonucudur… CHP grubu olarak red vereceğiz. Teşekkür ederim…

Engelli Çözüm Masası Kuruluyor

AK Parti Meclis Üyesi Manolya Demirören Tekin 4 Temmuz’dan itibaren belediye girişinde hizmet vermeye başlayacak “Engelli Çözüm Masası” ve  8 Temmuz’dan itibaren ilçedeki yaşlılara yönelik düzenlenecek kültür gezileriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu Madımak Katliamı’nda elim şekilde hayatını kaybeden 33 kişiye Allah’tan rahmet dileyerek kardeşçe tüm renklerimizle ilelebet yaşamayı temenni etti. Yine AK Parti Meclis Üyesi İdris Kurt ise 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Konuşmaların ardından sözlü önergeler oy birliğiyle meclis başkanlığına havale edildi.

Sonrasında komisyonlardan gelen raporlar görüşmeye açılarak oylamaya sunuldu.

RAPORLAR:

1-Beykoz İlçesi, Göllü Mahallesinde bulunan isimsiz yolun Eymeç Çıkmazı olarak isimlendirilmesi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu, oy birliğiyle,

2-Beykoz İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 1621 ada 1 parsel sayılı 5023,86 m2 yüzölçümlü taşınmazın 25 (yirmibeş) yıllığına İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) tahsis edilmesi hakkındaki Hukuk ve İmar Komisyonu Raporu, oy birliğiyle,

3-Aktarma İşlemleri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, oy birliğiyle

4-Ek Bütçe Talepleri hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, oy çokluğuyla,

5-Sözleşmeli Personel İşlemleri hakkındaki Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, oy birliğiyle,

6-Kadro İptal ve İhdas İşlemleri hakkındaki Hukuk Komisyonu Raporu, oy birliğiyle

7-Açık İhale İşlemleri hakkındaki Hukuk Komisyonu Raporu, oy birliğiyle

8-Okul ve Camii bahçelerinin yapım, bakım ve onarım çalışmaları hakkındaki Hukuk ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, oy birliğiyle,

9-Sokak isimlendirilmesi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu, oy birliğiyle meclisten geçti.

Tatile giren meclis 2 Eylül Pazartesi günü saat 10:00’da çalışmalarına yeniden başlayacak.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here