BEYKOZ BELEDİYESİ VERGİ GELİRLERİNİ ARTTIRAMAZSA GÜNÜN BİRİNDE PERSONEL MAAŞLARINI BİLE ÖDEYEMEZ…

BELEDİYE’NİN ÖNEMLİ İHALELERİNİ ALAN KİM BU ABDULLAH VARAN?..

Gazetemizin Araştırmacı ve Aynı Zamanda Soruşturmacı Yazarı Cemal SATALOĞLU’ndan Beykoz Belediyesi’nin Vergi Gelirleri ile İlgili Muhteşem Bir Analiz.. Aynı Zamanda SATALOĞLU, Belediyenin Bazı İhalelerinde Defalarca Aynı Kişiye İhale Verilmesinin de Manidar Olduğunu Vurguluyor…

“Vergi Gelirleri Belediyelerin Ana Gelir Kaynağıdır.”

Yerelde   iktidarın, sorumluluk alanı içindeki   kamu hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmeleri için öncelikle yeterli gelir kaynaklarına sahip olması gerekir.

Belediyelerin   gelirleri yerel kaynaklardan elde edilen gelirler ve merkezi bütçeden aktarılan kaynakların toplamından  oluşmaktadır.

Belediyelerin gelir yapılarına genel olarak baktığımızda mali kaynaklar yönünden merkezi bütçeye bağımlı olduklarını görüyoruz. Belediyelerin güçlü bir gelir yapısına sahip olmasını sağlayan en önemli kaynak sağlam bir finansman şekli olan vergidir.

İdeal olanın belediyelerin toplam gelirleri içindeki genel bütçe payını azaltarak, yerel  kaynaklar ile gelirlerinin artırılması gerekmektedir. Fakat buna mevzuattan kaynaklı sorunlar, taşınmazların değerlenmesi ile ilgili sorunlar, mali birimi oluşturan personel kaynağı ile ilgili sorunlar, yerel iktidarın vergi tahsilatı ile ilgili izlediği yerel politika nedeniyle sorunlar… engel olmaktadır. Yerel iktidarın sağlam bir finansman kaynağı yerel vergi olması gerekir diyorum, ama bu nasıl olacak…

“Mülkiyet Sorununun Giderilmesi ve Planlı Bir Kentleşme Olmalı.”

Öncelikle mülkiyet sorununun giderilmesi gerekir, çağdaş ve sosyal yaşam alanlarının oluşturulması ile mümkün olabilecek, çalışma alanlarının artırılması ile olabilecek.. .kısaca planlı bir kentleşme ile gerçekleşebilecek..

Bunların yanı sıra yerel idare mali yapısını disiplinli bir  şekilde takip etmelidir.

Merkezi bütçeye bağlı olmayan kendi kaynakları ile mali yapısını koruyan ideal yerel iktidar, sorunları halkla birlikte çözme konusunda daha başarılı olacaktır.

“Vergi Gelirleri 2014 Yılında Toplam Gelirler İçindeki Payı %10’un Altına Düşmüştür.”

Ülkemizin için bulunduğu ekonomik ve siyasal dengesizlikler  bu beklentinin kısa sürede gerçekleşemeyeceğini gösteriyor…

Beykoz yerelinde vergi gelirlerinin toplam gelirler içindeki paylarını incelediğimizde aşağıda oluşan tabloyu görmekteyiz,

Vergi gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payının 2014 yılında  %10 ‘un dahi  altına  düştüğünü görüyoruz.

“Vergi Tahsilatları Yeteri Kadar Yapılamıyor”

Oranın düşmesinin başlıca nedenlerini, Sayıştay denetçisinin 2015 denetim raporunda belirttiği vergilerin tahsilatının yeteri kadar yapılamadığı eleştirisinin yanı sıra, bilindiği üzere 2B satışı olarak bilinen taşınmaz satışlarının gelir içindeki payının artması ve köylerden mahalleye dönen yerlerden vergi alınamaması diye sıralayabiliriz.

“Beykoz, Yaşanabilir Çağdaş Kentleşmede Yol Alamamıştır.”

Tabloda vergi gelirlerine dikkat ettiğimizde,  2011 ile 2016 yılları arasında artışın sadece  yaklaşık  %8 olduğu görüyoruz.  2B gelirleri bir yana vergi gelirlerinde 2011-2016 yılları arasında artış oranının düşük kalması Beykoz için olumlu değil…

Rakamların sosyal yaşama uyarladığımızda bu verilere paralel olarak Beykoz’un yaşanabilir çağdaş kentleşme anlamında yol alamadığının ispatıdır.

2017 yılının ilk yarısında ise ; 

Ocak-Haziran /2017
Vergi gelirleri           23.788.309,42
Toplam gelir           173.589.123,46
           13,70%

 

2017 yılının ilk yarısında vergi gelirlerinin toplam gelir içerisindeki payında önceki yıla kıyasla bir miktar artış olduğu görülmektedir..

Yerel iktidarın gelir kalemleri içerisinde vergi gelirleri en önemli kalemdir. Bu gelirler ile sağlam bir finansman kaynağı oluşturulabilir.

“2-B Gelirleri Bittiğinde Beykoz Belediyesi İdarecilerini Büyük Sorunlar Bekliyor.”

2B gelirleri uzun vadeli gelirler değildir. Bu gelir türü ile ilgili tahsilat bittiğinde Beykoz Belediyesi idarecilerini büyük sorunlar bekliyor.  Tabiri caizse müsrif bir esnaf misali eldeki taşınmazları sattıktan sonra gelir rakamındaki yüksek tutara bakmak aldatıcı olabilir ve gerçek fotoğrafı görmememize neden olabilir.

Beykoz’da yerelde vergi gelirlerinin artıracak önlemlerin alınamamasında bu zamana kadar yerelde iktidara gelen tüm yöneticilerin sorumluluğu vardır.

Vergi gelirlerinin artırılması için, genelde ve yerelde iktidarda olan AKP ‘den  Beykoz’un kalıcı sorunlarını çözmesini bekliyordu Beykozlu  ama yapmadılar-yapamadılar….

Merkezi bütçeden alınan paylar ile Beykozlunun sorunlarının çözülemeyeceği görülüyor.

Vergi gelirlerimizin mevcut hali ile personel giderlerini karşılamada dahi sorunlar yaşayacağımız görünüyor.

Sayın başkan meclis kürsüsünden   “Vergi gelirlerimiz ile çöplerimizi dahi toplayamayız” diyordu. Yücel bey çok haklı bu konuda…

Beykoz’daki İhale Şampiyonu Kim Bu Abdullah VARAN?..

İlave olarak şunu da belirtelim, mal ve hizmet alımlarında sıkıntılar yaşanıyor,

Örneğin, bazı ihalelere şahıs firması olarak, bazı ihalelere de aynı kişinin şirket olarak girip aldığı (ki bu durum rekabet koşullarının sağlanmadan ihaleler yapıldığını ve birilerinin açıkça kollandığının işaretidir…  )

Abdullah VARAN isimli kişi zaman zaman şahıs firması ile zaman zaman da Teknik Mühendislik İnşaat Taahhüt Enerji Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin  İstanbul Şubesi,  Abdullah Varan’ın müdürlüğünde  Beykoz Belediyesi İhalelerine giriyor ve böyle neredeyse onlarca ihale alıyor.

Bingöl merkezli olan Teknik Mühendislik İnşaat Taahhüt Enerji Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketinin  İstanbul Şubesi,  Abdullah Varan’ın müdürlüğünde 26 /11/2014 tarihinde 250.00,00 TL sermaye ile kuruldu.

İşte Abdullah VARAN’ın Müdürü Olduğu Teknik Müh. İnş. Taah. Enerji  Tur. Tic. ve San.Ltd.Şti.’nin Belediyeden Aldığı İhalelerden Bazıları.

Örneğin, aynı kişiye verilen ihalelerin sözleşmelerin imzalandığı tarih itibariyle olan tutarları aşağıdaki gibidir ama  biliyoruz ki sonradan yapılan artışlar ile bu rakamlar yukarıya tırmanmaktadır.

-2016 yılı Asfalt  serimi bakımı onarım işi 7 milyon 488 bin lira, 

-Paşamandıra Meyve Bahçesi projesi uygulaması 2 milyon 448 bin lira, 

-Çiftehavuzlar yürüyüş yolu yapım işi  1 milyon 147 bin lira, 

-Bordür, Tretuvar ve Yol Kaplaması Yapım, Bakım Onarım İşi 1 milyon 663 bin lira,

-Kısmi İdare Malı Tretuvar Taş Kaplama Yapım ve Bakım Onarım işi 217 bin lira

 Şimdi de Abdullah VARAN Şahıs Firmasının Aldığı İhaleler.

-2017 Yılı Asfalt Serimi Bakımı ve onarım işi   7 milyon 268 bin lira, 

-Ali bahadır C tipi mesire alanı ihalesi 12 milyon 480 bin lira, 

-2017 yılı Beykoz ilçesi muhtelif sokaklara yağmursuyu kanalı yapım onarım işi 594 bin lira,

-2016 yılı Beykoz ilçesi muhtelif sokaklara yağmursuyu kanalı yapım onarım işi 532 bin lira, 

-İlçemiz Sınırlarında İhtiyacı Olan Hizmet Binalarının Tadilat işi 458 bin lira.

Abdullah VARAN Beykozlu’dan Alınan Verginin Tamamını Tek Başına Alıyor…

Bu işler karşılığında patron  “ABDULLAH VARAN”  bey Beykozludan alınan vergilerin tamamını tek başına alıyor.

Beykoz’u yönetenlerin vergi gelirlerini artırmak için mülkiyet sorununu bir an önce çözmesi gerekmekte. Yerel idarecilerin hazır varlıklarımızı azaltarak kamu hizmetlerini sunduklarını görüyoruz.

Merkezi hükümet  belediyelerin vergiler ile ilgili sorunlarını fark etmiş olacak ki  emlak vergisinde yeni düzenleme hazırlığında ..Umarım bu düzenlemeler  yerel kaynakların artmasını ve  vergi dağılımının adaletli bir şekilde yayılmasını sağlar.

Öz kaynakları ile sağlam bir finansman yapısına sahip bir yerel yönetim geleceğe daha güvenle bakacak, çağdaş bir kentleşme yolunda adımlar atacaktır.

 

 

 

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here