İBB Meclis Üyesi ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi olan CHP’li Cemal Sataloğlu’nun bütçeyle ilgili görüşleri:

Sayın başkan, değerli belediye meclis üyeleri, değerli birim müdürleri, değerli Beykozlular, değerli basın mensupları, sizleri şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına saygıyla selamlıyorum.  Başsağlığı ve bütçe başlangıç spontane-15 yıl alıştık bu rakamlara Beykoz aynı yerde yürütme organında parayı yöneten sorumlu bu sıralarda olmaması bu meclis için bir şansızlıktır.

Beykoz Belediyesinin, 2020 yılındaki yol haritasının son şeklini bugün,  bu meclis çizecek… Bütçe bir yol haritasıdır.  Bütçe, gelecekteki bir dönem için gelir ve giderlerin tasarlandığı mali plan olup, ekonomik, siyasi ve hukuki sonuçlar doğuracak bir öneme sahiptir.

Belediye bütçesi, bir mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren, belediye meclisince yeni mali yılda uygulamaya konulmak üzere görüşülüp kabul edilen hukuki bir metindir.

Beykoz Belediye bütçesi, özel tüzel kişiliğe sahip bir şirketin özel bütçesi değildir. Şirketlerin sahibi patronlarıdır. Beykoz Belediyesi’nin sahibi ise Beykoz halkıdır. Bizler Beykoz halkının temsilcileriyiz, onlar adına hesap sormak, inceleme yapmak hepimizin asli görevidir.

Beykoz Belediyesi 2019 bütçesini 465 milyon olarak bütçelemişti. Seçim sonrası, 79 milyon 741 bin lira ek bütçe talebi ile 2019 yılı toplam bütçesini 544 milyon 741 bin lira olarak planladınız ve şimdi bu bütçeden harcamalar yapıyorsunuz. Bütçenin başarısı için gerçekleşme oranı kıstaslardan sadece biridir.

Bütçede kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığı da çok önemlidir. Beykoz Belediyesi bütçesinin ilk 9 ayında gerçekleşme oranına baktığımızda bu oranın yaklaşık %55 ‘de kaldığını görüyoruz.  İlk 9 ayda harcanan para 298 milyon 760 bin lira. Tekrarlıyorum ilk 9 ayda 298 milyon 760 bin lira harcadınız. İlk altı ayda harcanan gider tutarı Beykoz Belediyesinin internet sitesinde duruyor. İlk 9 aylık harcama tutarı ise burada.  Sayısal verileri,  tane tane söylemeye devam edeceğim.

2019 yılı bütçesinde, ek bütçe ile 55 milyon 703 bin liraya ulaşmış olan emlak istimlak müdürlüğü, bütçesini aşarak ilk 9 ayda 77 milyon 597 bin lira harcama yaptı. Ek bütçe ile 23 milyon 940 bin liraya ulaşan kültür ve sosyal işler müdürlüğü bütçesinin %54 ünü kullandı. Fen işleri müdürlüğü bütçesinin %37.18’ünü kullandı. Fen işleri müdürlüğü bütçesini en az kullanan müdürlükler sıralamasında 4.’dür.

Sayın başkan ve değerli belediye meclis üyeleri, 2019 yılına ait bütçedeki sayısal verilerini verdiğim bu 3 müdürlük bütçesi. Belediye yönetiminin bakış açısını göstermektedir. Beykoz Belediyesinin, idaresinin geçmiş 9 aylık faaliyetleri ile Beykoz’u bundan sonra nasıl idare edeceği hakkında fikir sahibi olduk.

Göreve geldiğiniz aydan beri ya festival yapıyorsunuz ya yıkım yapıyorsunuz ortası yok… Bir de bisiklet var… Eleştiriler gelince ilaçlamada yapıyoruz, bakımda yapıyoruz diyorsunuz… Ebetteki bunları da yapacaksınız… Bunlar belediyecilik hizmeti… Sizlere kendi genel başkanınız sayın Erdoğan’ın söylediği bir sözü hatırlatmak istiyorum .“Belediyecilik yol yapmak, parke taşı veya kaldırım taşı döşemek değildir. “ diyordu kendileri…

Sayın Başkan, Beykoz Belediye yönetimine geldiğiniz tarihten itibaren Beykozlular uyuyamıyor. Her gün yıkım korkusu yaşıyor. Yıkacağız diyorsunuz… Yıkıyorsunuz. Sizin kepçeleriniz, zabıtanız değil miydi yıkım yerlerinde? Bu yerler yapılırken siz iktidarda değil miydiniz? Bu insanlardan seçimde oy istemeye gitmediniz mi?

Beykoz Belediyesi idaresinin ayrı bir önem verdiği bisikletin idari performans kitapçığına da girdiğini görüyoruz… İdare belediye önünden geçen bisikletli sayısının günlük ortalama 80 kişi olmasını bekliyor. İdare bunun için “bisiklet sayımı LED göstergelerinin ve sayıcının alımı” diye ihaleye çıktı… (ihale kağıdını göstererek) Bisikletle belediyenin önünden geçiyorsanız sayılıyorsunuz biliniz…

Belediye yönetimi festivaller konusunda da çok hassas, festivallerin biri bitiyor biri başlıyor takip edemiyoruz. Beykoz’un öncelikli sorunu imardır… 2020 yılında yapmayı planladığınız imaj caddeleri hedefi ile bu sorunu çözemezsiniz ve üstünü örtemezsiniz. Bu sorunun çözümü için birlikte mücadele etmeliyiz. Merkezi hükümette iktidarda olan sizlersiniz. Seçim dönemlerinde bu sorunu merkezi iktidar ile birlikte çözeceğiz diyen sizlersiniz. Bugüne kadar bu konu ile ilgili hangi adımları attınız.  Festivalleri ve bisikleti artık bir kenara bırakınız bunu halka anlatınız. Asıl sorun ile ilgili çözüm noktasında yaptıklarınızı anlatınız…

2004-2009-2014 yıllarında geri görünüm ve etkilenme bölgelerinde nazım ve uygulama imar planlarını hem İBB’de hem Beykoz’da planları sizler yaptınız.  Yine doğal sit 1. Etap plan bölgesinde 2007 ve 2014 planlarını İBB, Beykoz ve çevre ve şehircilik bakanlığı makamında sizler yaptınız. Öyle kötü planlar yaptınız ki, İBB Meclisi geri görünüm etkilenme bölgesi planlarını 2 kez iade etti. Beykoz’un planlarını muhalefetle, muhtarlıklarla, derneklerle asıl önemlisi halkla yapmazsanız başarılı olamazsınız. Başarılıda olamadınız. Beykoz’a zaman kaybettirdiniz. Bir 5 yıl daha kaybettirmeyin.

Beykoz’un planlarının çözümü noktasında İBB’de yanınızda olacağız.

Sadece iletişimsizlikten kaynaklanan bir sorunu gündeme getirerek İBB’ye eleştirilerde bulundunuz. Bundan medet umarak siyasi rant elde etmeyi planladınız ama olmadı…      İBB’de 25 yıl iktidarda olan bir yönetimi anlayışından sonra, yeni seçilen belediye yönetimini aradan 115 gün geçmiş eleştiriyorsunuz. Beykoz’da Ak parti olarak siz 2004 yılından itibaren iktidardasınız. Sayın Başkan, Büyükşehir belediyesinde CHP iktidarına alışmalısınız artık.  Beykoz’un gelişmesi için, zenginleşmesi için, Beykozlunun Beykoz’da huzurlu ve mutlu yaşam sürmesi için birlikte çalışacağız…

Beykoz’un sorunlarını birlikte çözeceğiz…

Sayın başkan ve değerli belediye meclis üyeleri; Zeytinburnu belediyesi ile Beykoz Belediyesinin ortak özelliklerinden biri aynı şirkete, aynı işi yaptıran farklı iki belediye olmalarıdır.  Şehir politikaları analizi ve şehir strateji belgesi ile yönetim süreç analizi projesi ihaleleri Beykoz Belediyesinden ve Zeytinburnu belediyelerinden kazanan firma aynı şirkettir. Beykoz Belediyesi bu hizmet alımına ait sözleşmeyi 17.07.2019 tarihinde imzalamış olup, bu ihalenin bedeli 289.000,00 TL’dir. Bu iki kitapçık, iki farklı belediyeye ait stratejik plan, aynı şirket tarafından hazırlanmış, sayfalarını incelediğinizde kopyala yapıştır yapılan benzerlikleri göreceksiniz… Beykoz Zeytinburnu değildir… Beykoz’u bilmeden tanımadan anketler ile yapılan idari performans programı gerçekçi değildir. 2015 yılında Sayıştay denetiminde Beykoz Belediyesi’ne yapılan eleştirileri dikkate almadan yapılan bir çalışmadır bu… Sayıştay raporunu bir daha okuyunuz sonra stratejik planı ve idari performans kitapçığını tekrar gözden geçiriniz…

Hedefleriniz 15 yıldır yaptığınız gibi soyut kalmıştır net değildir.

Beykoz’un gerçeklerinde çok uzak hazırlanan idari performans kitapçığında, Doğası ile İstanbul’un en güzel ilçesi olan Beykoz’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı artırılacağı hedeflenmiş.  Beykoz ormanlarına dokunmayın da siz… Bu durum çalışmanın kopyala yapıştır usulü yapılan bir çalışma modeli olmasından kaynaklı.

Bir kurumun hangi hizmetlere öncelik vereceğini fonksiyonel sınıflandırma ile görebiliriz. Beykoz Belediyesi idaresinin 2020 yılı bütçesi incelendiğinde ile nasıl bir yıl geçireceğimiz hakkında fikir sahibi olabiliriz… Belediyelerin stratejik planları ile bu planların yıllık öngörüleri olan performans programlarını hazırlarken dikkat edecekleri konuyu ekonomik sınıflandırma tablosu bize gösterir. Yerel iktidarın,  2020 bütçesinde bize sunduğu Ekonomik sınıflandırma tablosundaki verilerinden anlaşılan, Beykozlunun yıllardır beklediği hizmeti bu yılda alamayacağıdır.

2020 yılı bütçesini 696 milyon 825 bin lira olarak belirlediniz. Bir önceki yıla göre bütçe artış oranı yaklaşık %28’dir. Bu artış oranı sizi yanıltmasın, idare performans kitapçığının 126.sayfasında ayrıntılı belirtmiş. 2020 yılı bütçesinin 696 milyon 825 bin lira ve bu rakamın 282 milyon 440 bin lirası genel yönetim gideri olarak öngörülmüştür. 2020 yılında idare olarak mal ve hizmet alımı olarak 368 milyon 652 bin lira öngörülmüş olmasına karşın bu alımların içinde 140 milyon 194 bin lirası genel yönetim gideridir. Bütçenin %40.53 ‘ü genel yönetim gideridir. Belediye bütçesinin %40,53’ünü kendisine ayırmış. Beykoz’a sunulacak mal ve hizmet alımı için ödenecek tutar sadece 228 milyon 458 bin liradır.

2020 yılında yapılması öngörülen harcamaların bir bölümünü sizlere paylaşmak istiyorum: Araç kiralaması için ödenecek 29 milyon 790 bin liradır. Araç kiralaması için aylık ortalama ödenecek tutar 2 milyon 482 bin 500 liradır.  Millet kıraathanelerin yürütülmesi için ayrılan bütçe 1 milyon 500 bin lira. Park rekreasyon ve dinlenme alanlarının tamir ve bakım çalışmalarının yapılması için ayrılan 22 milyon 800 bin lira, ayrıca park rekreasyon ve dinlenme alanlarının yapımı için 15 milyon lira bütçelenmiştir. Ama benzin istasyonlarının yanına çocuk parkı yapmayınız… İlçe geneli için yol bakımlarının yapılması için ayrılan 14 milyon. “Kanuni kent ormanı Beykoz bahçesi” projesi için 7milyon 500 bin lira. Prestij cadde yapılması için 10 milyon lira. Sokakta yaşayan hayvanların bakımını yaparak, hayvan sayısının kontrol altında tutmak hayvanların daha sağlıklı ve güvenli yaşamalarını sağlamak için 6 milyon lira. Sivrisineklere ile mücadele için ayrılan bütçe 4 milyon ve festivallere ödenecek tutarlar ile çöplerimizin toplanması için ayrılan tutarlar var…

Bu verilerden anladığımız Belediye hizmeti açısından Beykoz’da 2020 yılının 2019 yılından farkı olmayacak…

Bazı müdürlüklerdeki artışlara bakalım biraz: Emlak İstimlak müdürlüğündeki artış 2019 yılına kıyasla yaklaşık 49 milyon 537 bin lira. Kültür ve sosyal işleri müdürlüğündeki artış 5 milyon 972 bin lira. İnsan kaynakları müdürlüğündeki artış 110 milyon 119 bin lira. Fen işleri müdürlüğündeki artış ise sadece 11 milyon 804 bin lirada kaldı.

Belediyenin lokomotifi olan, fen işleri müdürlüğümüzün bütçesindeki artış oranı %15 ‘de kalmıştır. Bu oran çok düşüktür. Başarılı müdürümüze yüksek bütçe öngörülmeliydi. 2020 yılında temsil ve tanıtma gideri için ayrılan toplam bütçe ise yaklaşık 11 milyon 460 bin liradır. Ortalama her ay 1 milyon lira temsil ve tanıtma gideri yapmayı planlıyorsunuz…

Geri kalmışlık sıralamasında Beykoz başlarda… Beykoz fakirleşiyor…

Sosyal yardım olarak dağıtılması planlanan 10 milyon 700 bin lira… Kültür ve sosyal işleri müdürlüğünün bir önceki bütçeye kıyasla artışı %25’dir. Park ve bahçeler müdürlüğü bütçesindeki artış ise  %82,88’dir. 2020 yılında bu iki müdürlüğün popüler olacağı görülüyor. Muhtarlık müdürlüğümüzü muhtarlarımızın sorunlarının çözülmesi noktasında katkısı olması için çok önemsiyoruz… Bir önceki bütçeye göre artış 3 kattır. Muhtarlarımızın sorunlarının doğru hukuki bir zemine oturtularak acil çözülmelidir. 2020 yılında bütçesinde vergi geliri tahmini 86 milyon 814 bin liradır. Sadece bu veri dahi bütçenin nasıl hesapsız yapıldığını göstermektedir. Bakınız 2019 yılı bütçesine vergi geliri tahmini 57 milyon 378 bin liradır. Artış oranı %51.30 dur. Hangi kritere göre bu hesaplamalar yapılmıştır. Gerçekçilikten uzak bir hesaplamadır. Siz bütçeyi yapılması gereken kanuni bir prosedür olarak görüyorsunuz.

İdari performans kitapçığının 110.sayfasının 11.maddesinde 2020 yılında nikah salonu hedefi de var. Daha yeni Ümraniye’ye yapılan nikah salonuna giden milyonların hesabını kim verecek… Nikâh salonunu bu defa Beykoz’a yapmaya özen gösteriniz…

Fabrikaları kapandı, esnaf zor durumda.

Gençler uyuşturucu batağına gün geçtikçe daha çok saplanıyor. Bu sorunu nasıl çözeceksiniz. Kahvehaneler ve kafeler genç işsizlerle dolu…  Siz bu sorunu millet kıraathanesinde çay ve kek ile geçiştirmeyi planlıyorsunuz…

Bir de Beytaş konusu var ki…

Bu konu hakkında birkaç cümle etmeden olmaz… Beytaş’ın ne yaptığı konusunda meclise doyurucu bilgi verilmiyor. Sahildeki Beytaş restaurantta yıllardır tadilat  yapıyorsunuz, yıkıyorsunuz yeniden yapıyorsunuz ,tekrar tekrar harcamalar yapıyorsunuz… parası bitiyor yatırım yapacağız diye tekrar bütçeden kaynak aktarılıyor. Ayrıca başka bir konuya dikkatinizi çekmek isterim, tadilatlar nedeniyle yıllardır boş duran bu yerin gelir elde etmesini engel oluyorsunuz. Hesapsız ve plansız yapılanlar nedeniyle kasadan fazladan çıkan ödemelerin yanı sıra gelir kaybı da var. Bu kamu zararıdır… Beytaş Beykoz Belediyesinin kara kutusudur. Şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik diyorsunuz ama uygulamada sınıfta kalıyorsunuz. Yakın geçmişte bir teklifim olmuştu bunu yineliyorum; Hesabınıza güveniyorsanız meclis üyesi arkadaşlardan Beytaş için özel bir komisyon kuralım…

Sayın Başkan… Ak parti Beykoz’da 15 yıldır iktidarda.. 2004 yılından itibaren iktidarsınız…  Bunca yıl iktidarda olmanıza rağmen Beykoz’u kalkındıramadınız. Beykozlu ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Ekonomideki kötü gidişi Beykozlu daha derinden hissediyor. 2020 yılında tahmin edilen vergi gelirlerimizin, toplam gelire oranı %12. Maalesef görülüyor ki 2B gelirleri ile ayakta durabiliyoruz.  Hazırdan harcayan bir yapı var.

Sayın başkan ve değerli belediye meclis üyeleri konuşmamı sonlandırmadan,                2020 yılının idari performans programına, bütçesine ve stratejik planının yapılması noktasında emek veren herkese öncelikle teşekkür ederim… Sorunları gün geçtikçe artan Beykoz’umuz için, gerçekçilikten uzak yapılan bu bütçeyi yapan siyasi anlayış ile Beykoz’un, sorunlarının çözülemeyeceğini görüyoruz. Gerçekçi olmayan, halka hizmet götürmekten uzak, geçmiş bütçe hatalarından ders almamış, halkın sorunlarının çözümü olmaktan uzak, hayali olan bu bütçeye Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ret oyu vereceğiz. Saygılarımla

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here