Beykoz’daki Türk-Alman Üniversitesi, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Almanya eski Federal Cumhurbaşkanı Christian Wulff’un katıldığı törenle resmi olarak açılışı gerçekleşmişti.

Geçtiğimiz günlerde de Fröbel İstanbul Ltd. “Türk Alman Üniversitesi” Beykoz kampüsünde, orman ve yeşillikler içinde açarak  Fröbel eğitim konseptini Anadolu yakasında hizmete sunmuş oldu.

“FRÖBEL Kindergarten İstanbul” Anaokulu açılış törenine Fröbel Anaokulu Genel Müdürü Gülşen Fatma Apaydın, eski Ak Parti Beykoz İlçe Başkanı Mustafa Gürkan, Türk-Alman Üniversitesi Yöneticileri, öğrencileri ve de velileri katıldı.

Açılış konuşmasının ardından çocukların doyasıya eğlendiği program kokteyl eşliğinde sohbetlerle devam etti.

“FRÖBEL Kindergarten İstanbul”  Anaokulu basın bildirisini aynen yayınlıyoruz.

Hakkımızda

Adımızı aldığımız Bay Friedrich Fröbel, ‘’kindergarten’’sözcüğünün yani anaokulunun isim babası ve pedagojide reformun öncüsü kabul edilmektedir. Çocuklara uygun bir eğitim ve öğretimin uluslararası fikir babası olarak, okul öncesi eğitimin de yılmaz bir savunucusuydu. Çocuğu bağımsız bir birey olarak pedagojik düşüncenin merkezine koyardı.Üç tane ana hedefi vardı eğitimde, bağlılık, bireyselleşme ve katılım. Eğitim hedefi ‘’özgür, düşünen, kendine yeten insanlar ‘’yetiştirmekti. Çocuk eğitiminin aileler ve eğitim kurumları tarafından birlikte şekillendirildiğini düşünüyordu. Biz de kendimizi bu ideale ve bu geleneğe karşı sorumlu hissediyoruz.

FRÖBEL kurumlarında pedagojik günlük yaşam çocukların ihtiyaçlarına ve ilgilerine göre şekillenmektedir. Günlük yaşam çocuklara kişiliklerini geliştirme olanağı veren, bireysel eğitim ve gelişme süreçleri için onlara zaman tanıyan ve başka çocuklarla ve erişkinlerle olan ilişkiyi teşvik eden bir açıklıkla şekillenmektedir. Çocuklara yönelik gündüz kurumlarımızda açık ve oyun esaslı bir pedagojik eğitim yaşanmaktadır. Bu pedagojik eğitim üç dilli  ve çok kültürlü bir ortamla zenginleştirilmektedir. Pedagojik çalışmanın ayırt edici özelliği süreklilik ile katılımcıların o anki ihtiyacıyla gelişen değişim arasında iyi bir dengenin tutturulmasıdır.

FRÖBEL kurumlarının kalitesi, esnekliği ve yenilikçi yönelimi Fröbel’i çocuklar, ebeveynler ve tüm kurumlar için yetkin bir ortak haline getirmektedir.

Vizyonumuz

Çocuğun merkezde olduğu bir eğitim kurumununa ilişkin vizyonumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonuna ve çocukların haklarının dikkate alınmasının ve çocukların eğitim şanslarının arttılmasının pedagojik çalışmanın merkezine konulması hedefine göre şekillenmektedir.

Kurumlarımız, sosyal ve kültürel kökenleri, mezhepleri ne olursa olsun, özel teşvik ihtiyacından ve cinsiyetten bağımsız olarak tüm çocuklara ve ailelerine uygun yerlerdir.
„Çocuklar için yetkinlik“in anlamı bizim için, çocuklar açısından yetkin erişkinlerden eğitim eşlikçileri olarak yararlanılmasıdır. İnsan eğitmeye ve onları demokratik bir toplumun bağımsız, bilinçli, önyargısız ve sorumluluk sahibi üyeleri olma yolunda desteklemeye değer veriyoruz. Her çocuğun, aynı zamanda kendi bireysel potansiyelini de şekillendirmek için, kendi yeteneklerinin farkına varma ve bunları güçlendirme olanağını elde etmesi gerekir.
Çocuk hakları çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Pedagojide yenilikçi olan isim babamız da çocuğu bağımsız bir birey olarak pedagojik düşüncenin merkezine koyuyordu. Biz kendimizi gelecek için de bu idealden ve bu gelenekten sorumlu hissediyoruz.

Ebevenynler ve çocukları için güvenilir bir ortağız ve ilişki esaslı ve sevgi dolu bir eğitim ve bakım sağlıyoruz. FRÖBEL yüksek değerli eğitim bilim için marka durumunda. Buna Istanbul’da da mümkün olduğunca çok sayıda çocuğun ve ailenin erişebilmesini istiyoruz.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here