Beykoz Belediye Meclisi Gündemi, 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen olağan toplantısı, Başkanvekili Gaye Zayıf başkanlığında açılış ve yoklama ile başladı. Daha sonra gündem dışı söz isteyenlere söz verildi. Gündem dışı konuşmalar sonrasında 10 Haziran 2019 tarihli toplantı tutanağı oylara sunuldu ve ilk 6 madde oy birliğiyle kabul edilirken 7. Madde CHP’nin Ret oyu vermesi sonrasında oy çokluğuyla kabul edildi.

Cemal SATALOĞLU

(CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi)

Ramazan ayında Beykoz’un farklı mahallelerinde sokak iftarlı ile Beykozluyu buluşturan kaynaşmasını sağlayan, çok eskilerde kalan komşuluk ilişkilerini geliştirmeye çalışan, bu organizasyonlarda görev alan herkese teşekkür ediyorum öncelikle. Bu yıl sokak iftarlarını sponsorlar üzerinden yaptınız. Beykozlunun merak ettiği bir konu var. 22 mayıs 2019  tarihinde Yalıköy mahallesi sokak iftarının sponsoru kimdir?.. Bu kişi ‘öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan ve  aranan kişidir!.. Polisin her yerde aradığı bu kişi ile nasıl iletişim kurulmuştur. Bu konuda kamuoyunun aydınlatılmasını istiyorum.

Bir başka konu değerli belediye meclis üyeleri var, meşhur okçular vakfı konusu var o konunun geçmişine biraz gidelim beraber sizlerle. 2016 denetim raporunda park ve bahçeler müdürlüğünün yapmış olduğu, Alibahadır C tipi mesire alanı düzenleme yapımı denetime takılmıştı. 2016/170051 ihale kayıt numaralı ihalesinde “ihalede düşük teklifi veren firma ” vermiş olduğu teklifte yazı ile  “on milyon beşyüzellibeşbin altıyüzon lira” yazması gerekirken “on milyon beşyüzellibeşbin atıyüzon lira” yazması nedeni ile değerlendirme dışı kalmıştır.  İhaleyi  “ başka bir şirket almış ki ” almıştır. İhale tutarı 12.480.000,00 tl ‘(oniki milyon dörtyüz seksen bin lira )” dır.  “L” harfi nedeni ile teklifi değerlendirme dışı kalan firma ile ihaleyi alan firmanın arasındaki tutar 1.924.390,00 tl  (bir milyon 924 bin 390 lira) dır. İdare daha yüksek bir maliyete katlanmak zorunda kalmıştır. İdare bu ihalede ihale kanununda düzeltici işlem maddesini çalıştırmamış. Fazladan para ödemişti. İlgili dönemde ödenen para L=1.924.390,00 tl  (bir milyon 924 bin 390 lira)

O dönem asgari ücretle çalışan 1371 kişinin net maaşı kadar fark vardı. Burası yaklaşık 18 milyona mal olmuş,  yapılan yer adeta anahtar teslimi olarak vakfa teslim edilmiştir.

Medipol üniversitesinin arazisindeki usulsüzlük ulusal basına dahi yansıdı günlerce tartışıldı.  İstanbul büyükşehir belediyesinin seçilmiş başkanı sayın Ekrem İmamoğlu’nun dediği gibi biz İstanbul’un kaynaklarının sadece belli kişi ve gruplara değil İstanbullun tamamının yararlanmasını hedefliyoruz. Beykoz’un kaynaklarının Beykozluların yararlanması için mücadele edeceğiz.

Riva deresi konusu  var sürekli gündemde tutunuz diyorsunuz.. Sizler iktidarsınız yerelde 15 yıl, ulusalda yaklaşık 17 yıl ve daha fazla bir süredir İstanbul’da iktidarsınız.  Bu konuyu gündemde tutun diyorsunuz. Bizlerin meclis üyeleri olarak yürütme organına her toplantıda Riva deresini hatırlatacak bir sekretarya görevimiz yok. Bizler sorunları tespit eder Beykozlunun hizmet alma noktasında yaşadığı sıkıntıları ve ihtiyaçları ve aynı zamanda çözüm önerilerimizi saygıdeğer yasama organında, yürütme organına iletiriz.. Ve yürütme organının yani belediye yönetiminin bu konudaki eylemlerini takip ederiz.. Halkın sorunları çözüldüyse iktidara teşekkür ederiz. Çözüm bulmadıysa tekrar gündeme getiririz… Riva deresindeki sorunu dile getirdik keza yürütme organı da aynı sorunu tespit etmiş. Bundan sonraki süreç, yerel iktidarın bu sorunun çözümü için adımlar atmasıdır. Merkezi iktidar ile aynı partiden olduğunuzu sizlere tekrar hatırlatmak isterim. Bu konuyu da takip etmeye devam edeceğiz… Riva ile planlara ve  projelere bu meclis salonunun duvarları çok şahittir.. Çok dinledi Beykozlu bunları.  Yurt dışından geldiler anlattılar projeler yaptılar. Maketler yapıldı. Boşa giden paralar oldu….alt yapısı araştırılmadan  yapılan çalışmalar oldu yıllarca, değişen bir şey yok…

İktidar dert dinlemek yeri ve sorunların çözümü için politika üretme yeridir… Yıllardır yapamadınız ama İmamoğlu’nun büyükşehir belediye başkanlığında Beykoz’un bir çok sorunu çözüm bulacaktır… 

Furkan ÇELİKER (AK Parti Belediye Meclis Üyesi)

Tüm babalarımızın babalar gününü meclisimizin en genç babası olarak kutluyorum.

Adem SEFER (AK Parti Belediye Meclis Üyesi)

Cemal kardeşimizin bahsettiği konu üzerine ben de fikrimi beyan etmek isterim. Türkiye hukuk devleti, seçilmiş bir başkan yok. Hukukun verdiği bir karar var ve herkesin hukukun verdiği bu karara saygılı olmaya davet ediyorum. Süreç noktalandığında Belediye başkanını, İstanbul halkı kimi seçerse ona hep beraber saygı göstereceğiz. Ama şu an seçilmiş bir belediye başkanı yok. Olduğunda inşallah hep beraber o belediye başkanın altında hep beraber çalışırız diyorum. (CHP masalarından itiraz sesleri yükseldi)

Aydın HABİL (CHP Belediye Meclis Üyesi)

Süreç devam ederken CHP olarak bir şey söylemiştik, atırlarsanız tutanaklara da geçmişti. Olağanüstü itirazları biz de edeceğiz. Bir zarfta 4 tane oy atılıyor, bunun 1 tanesi nasıl geçersiz  sayılıyor? 1 ay önce burada bıu itirazı CHP yapacak dedik. Olağanüstü itirazın süresi olmadığını biliyorsunuz. CHP olarak biz bu itirazı yaptık. Belediye meclis grupları, belediye başkanlarıyla da ilgili aynı sürecin işletilmesi gerektiğini, büyükşehir’de nasıl işletildiyse bunların da tekrar edilmesi gerektiğini iletti.  Ne kadar çıktı? Işık hızıyla çıktı değil mi? Bir gün bile sürmedi!.. Sadece büyükşehir belediyesi olacağı söylendi. Nasıl olacak? Aynı zarfa atılan 4 tane oyun 1 tanesi geçersiz 3 tanesi nasıl geçerli oluyor? Burada akıl ve mantık almıyor… O zaman biz burada geçerli bir şekilde oturmuyoruz,  bizim de mazbatamızın geri alınması gerekirdi. Hukuk herkese her zaman eşit işlemeli

Engin YILDIZ (AK Parti Belediye Meclis Üyesi)

Aslında bu gerginliklere hiç gerek yok, yargı kararını vermiş. Bu süreci beklememiz en doğru olan diye düşünüyorum. Böyle bir tartışma konusu açıldı. Birbirimizi de kırmaya gerek yok.  Bizler yerel yöneticileriz. Birlikte Beykoz’u yönetmeye çalışacağız hep birlikte. Önümüzde 5 yıl var. Halkımız bir hafta sonra halk kararını verecek. Biz seçim iptal olsun hiç bir zaman itiraz etmedik, oylar tekrar sayılsın istedik. Fakat yargı bu yönde karar verdi. Buna da saygı duymak gerek.

Nazım KESKİN (AK Parti Belediye Meclis Üyesi)

Ülke olarak hepimiz biliyoruz ki hukuk devletiyiz. Seçim kurulu tarafından alınmış bir karar var. Yeni bir seçim süreci yaşayacağız İstanbul da. Burada mecliste seçilmiş belediye başkanımız gibi bir mesajı kabul etmiyoruz. önümüzde bir seçim süreci var. İstanbul halkı kimi başkan seçerse biz de onu başkan kabul edeceğiz.

Ahmet DELİAK (AK Parti Belediye Meclis Üyesi)

31 mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerden sonra Ak PArti genel merkezimizce çok kapsamlı ve teknik gerekçelerle bir çalışma sonrasında yüksek seçim kuruluna bir itiraz yapıldı. İtiraz değerlendirildi ve 6 mayıs tarihinde yüksek seçim kurulu bu itirazı neticesinde oy çokluğuyla İstanbul büyükşehir belediye seçilerinin yenilenmesi yönünde bir arar verdi. Zira itirazlarımız Cumhur ittifakı ile birlikte büyükşehir belediye başkanlığına yönelik olmuştu. O süreçte CHP’nin itirazları bir gerekçeye dayanmadığı için doğal olarak itiraz edilmişti. Yüksek seçim kurulu kararları Türkiye’de anayasal olarak herhangi bir denetime sahip olan kararlar değildir. Nihayidir ve kesindir. İstanbul halkı 1 hafta sonra seçime gidecektir. kim kazanırsa da hepimizin belediye başkanı olacaktır.

Gülay DEMİREL (CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi)

Yüksek seçim kurulunun hiç bir açıklamasında ‘çalındı’ ibaresi kullanılmamıştır. Bu algı gerçekten toplumu germektedir ve haksızlık yapılmaktadır. Buna bir son verilmelidir. Zaten bütün oylar sayıldığında, yukarıdan sayıldı aynı aşağıdan sayıldı aynı sonuçlar çıktı. Kimse oy çalmadı. Lütfen rica ediyorum, kimse bu kirli kelimeyi bir daha kullanmasın.

Gündem dışı konuşmalar sonrasında 10 Haziran 2019 tarihli toplantı tutanağı oylara sunuldu ve  il 6 madde oy birliğiyle kabul edilirken 7. Madde CHP’nin Ret oyu vermesi sonucu oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra raporların okunmasına geçildi.

Başkanvekili Gaye Zayıf, belediye meclisi raporlarından 7. Madde üzerine söz isteyen CHP meclis üyesi Cemal Sataloğlu’na söz verdi.

Cemal SATALOĞLU

(CHP Beykoz Belediye Meclis Üyesi)

Büyükşehir belediyesinden alınan parsellerden biridir burası. İçinde yaşayanlara tapuları verilmesi için alınmıştır, tapuları verilmemiştir vatandaşlara. Mecliste bir önceki belediye başkanımız burası ile ilgili yetkilendirme almış ve KİPTAŞ aracılığıyla burada çözüm üreteceğini belirterek bir proje üretmiştir.  Yakın geçmişte Tokatköy Şehri Sitare projesi vardı. Toplantılar yapıldı, uzun uzun anlatıldı. O proje rafa kalktı.

Mahalle halkı KİPTAŞ ile yapılan bu sözleşmelerden ötürü rahatsızlığı dile getirmişti. Tepki göstermişti, yerel iktidar bu konuda çözüm üretememişti. Şimdi aynı yetkiyi istiyorsunuz. Bu sefer TOKİ aracılığıyla burayı yapmak istiyorsunuz. KİPTAŞ’tan neden vaz geçtiniz? Sizler de İmamoğlu’nun tekrar kazanacağını kabul ettiğiniz için sanıyorum KİPTAŞ’tan vaz geçtiğinizi düşünüyorum ve TOKİ’yi devreye sokmak istiyorsunuz.

Burada vatandaşın evi Beykoz belediyesi arazisinde, arsa sahibi ne derse o olacak. Yetki verdiğimiz sayın başkan ne derse o olacak. Başkan enkaz parasını ödeyeceğim diyebilir, enkaz parasına bir bedel biçebilir ve ya enkaz parasını peşinata sayacağım diyebilir. Bu ucu açık bir konudur. Bu konuda diğer ilçelerde nasıl mağduriyetler yaşandığını televizyonlarda görüyoruz, gazetelerde okuyoruz. Aynı mağduriyetin Beykoz’da yaşanmaması için mücadele etmeliyiz. Değerli belediye meclis üyeleri, burası ile ilgili ne yapılması planlanıyor bilen var mı? Bu nedenle bu yetkilendirmeye CHP grubu olarak hayır diyeceğiz.

Cemal SATALOĞLU’nun Mikrofonu Kapatıldı…

Cemal Sataloğlu Beykoz Belediyesi raporlarından 7. Madde üzerine söz aldıktan sonra yapmış olduğu konuşmasına ek olarak “31 Mart 2019 tarihinde bir seçim yaşadık. Yerel seçimler sonrasında itirazlar oldu ve yüksek seçim kurulu mazbatayı bir adaya verdi. Bu aday mazbatayı aldı. Seçilmiş belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu’dur” demesi üzerine Beykoz Belediyesi Meclis Başkanvekili Gaye Zayıf tarafından ikaz edilerek konuyu kapatmasını iletti. Sataloğlu konuşmasına devam etmesi üzerine başkanvekili Gaye Zayıf, Sataloğlu’nun mikrofonunu kapattı. Sataloğlu ise mikrofonsuz olarak konuşmasını devam ettirmeye çalışması üzerine, AK Parti masalarından yüksek tepkiler gelmesi sonrası başkanvekili Zayıf, belediye meclisi raporlarından 7. Madde üzerine söz isteyen AK Parti meclis üyesi Ahmet Deliak’a söz verdi.

Ahmet DELİAK (AK Parti Belediye Meclis Üyesi)

Tokatköy Mahallesi 487 Ada, 3 Parselde Kentsel Dönüşüm çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Murat AYDIN’a yetki verilmesi hakkındaki Hukuk Komisyonu Raporumuzla alakalı biz de kısaca görüşümüzü ifade etmek isteriz. Bu karar hukuk komisyonumuzdan oy çokluğuyla çıktı. Burada İstanbul büyükşehir başkanlığı ve Beykoz belediye başkanlığı arasında 9 Ocak 2019 tarihinde 5393 sayılı yasanın 75. Maddesi istinaden kentsel dönüşüm süreçleri geliştirmeye yönelik ortak hizmet protokolü imzalanmıştı. Bu protokolün içerisindeki 10. Maddesinde “protokol ve eklerinde belirtilen hususlara uyulmadığının tespiti halinde taraflar protokolü tek yanlı bildirimle fesh edebilir. Protokole konu alandaki binaların 6306 sayılı kanuna göre riskli alan ilanların gerçekleşmemesi ve uzlaşma görüşmeleri neticesinde yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde protokol fesh edilecektir” şeklinde bir hüküm var.

Buna ilişkin bu süreç içerisinde 19 Şubat 2019 tarihinde çevre ve şehircilik bakanlığında kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanmasına yönelik ilke ve esaslar yayınlanmıştır. Bu yayınlanan ilke ve esaslar çerçevesinde de ilçemiz için hazırlanacak kentsel dönüşüm strateji belgesinde Tokatköy Mahallesi 487 Ada, 3 Parselin öncelikli olarak dönüşmesi gerekli alan olarak sunulması istenmişti. Bakanlığın bu yazısıyla da İstanbul büyük şehir belediye başkanlığı ve Beykoz belediye başkanlığı arasında 9 Ocak 2019 tarihinde imzalanan protokol geçerliliğini yitirmiştir. Dolayısıyla bu KİPTAŞ’tan alınma meselesi bir irade değildir.

Doğal süreç kapsamında olmuştur ve yakın dönemde çevre şehircilik bakanımız Beykoz’u ziyaret ettiklerinde Beykoz da 10 bin adet konut yapılacağını ve özellikle de bu Tokatköy söz konusu yerde 1000 konutlu bir proje yapılacağı hususunda bir görüş sarf etmiştir. Dolayısıyla biz burada bu dönüşümün bu projenin hızlı bir şekilde uygulanması anlamında çeşitli bürokratik engellerin de ortaya konulmaması gerekir. Bu noktada TOKİ ile bakanlık ile bu işin yapılmasının daha doğru olacağının kanaatindeyiz. Vatandaşında burada en ufak bir kaygı söz konusu değildir.  Daha önce ilan edilen kazanımları aynen fazlasıyla muhafaza edilmektedir.

Bir sonraki oturum 1 Temmuz 2019 tarihinde toplanılmak üzere kapatıldı.

BEYKOZ BELEDİYE MECLİSİ GÜNDEMİ

 SEÇİM DÖNEMİ  :  8

DÖNEM                :  36                                                                                

TOPLANTI YILI   :  1       

TOPLANTI           : HAZİRAN OLAĞAN

TOPLANTI TARİH VE GÜNÜ   : 12.HAZİRAN 2019-ÇARŞAMBA

TOPLANTI BAŞLAMA SAATİ   : 10.00

BİRLEŞİM                                : 2

-Açılış ve yoklama.

10 Haziran 2019 tarihli tutanağın oylanması.

RAPORLAR:

1- Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 (üç) adet motosiklet alınması hakkındaki Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Oy birliği ile kabul edilmiştir.)

2- Kadro İptal ve İhdas hakkındaki Hukuk Komisyonu Raporu. (Oy birliği ile kabul edilmiştir.)

3- Dolu Kadro Derece Değişikliği hakkındaki Hukuk Komisyonu Raporu. (Oy birliği ile kabul edilmiştir.)

4- Aktarma işlemi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu. (Oy birliği ile kabul edilmiştir.)

5- Fen İşleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki Hukuk Komisyonu Raporu. (Oy birliği ile kabul edilmiştir.)

6- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hakkındaki Hukuk Komisyonu Raporu. (Oy birliği ile kabul edilmiştir.)

7- Beykoz İlçesi, Tokatköy Mahallesi 487 Ada, 3 Parselde Kentsel Dönüşüm çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Murat AYDIN’a yetki verilmesi hakkındaki Hukuk Komisyonu Raporu. (CHP’nin ‘RET’ oyu sonrasında Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.)

 

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here