YÖNETEN VE YÖNETİLEN

                (DÜŞÜNEN)       (EZBERCİ)

TOPLUMLAR

Bilim dallarını, uygarlığın olduğu toplumlar sınıflandırmışlar ki, günümüze kadar bu dallarda hizmetleri olan bilim adamlarını(önde gelenleri) tanıyoruz. Felsefe, matematik, astronomi, fizik, edebiyat, tıp, güzel sanatlar vb. İlkokulda başlayan tarih kitaplarında okumaya başladık.

Yazımın başlığında; yöneten-düşünen ve yönetilen-ezberci toplumdan söz edişimin asıl amacı; günümüzde coğrafyamız ve dünyada yaşanan olayların nereden, nasıl, neden ve niçin bu durumda olduğunu, asıl nedeninin ise; KALİTELİ VE KALİTESİZ eğitim ve siyasi yöneticilerden kaynaklandığını anlatmak.

İnsan hayatında en büyük etkileri olan, ateşin, tekerleğin ve madenlerin kimler tarafından bulunduğunu bilmiyoruz. Demiri Etiler bulur son olarak. Asıl amacım; M.Ö. 500-400 yıllarında, Sokratla başlayan ve “felsefeye yöntem fikrini getiren” soru cevaplarla başlayan “doğurtma yöntemi” öğrencisi Platon’la akademi geçiş olur ki, bilim dalları felsefe, matematik, fizik, tıp, astronomi, hukuk, güzel sanatlar… İskender’le başlayan Helenizm, batı kültürünü doğuya, doğu kültürünü de batıya taşır. Bizler Socrat’ı, Platon’u, Aristo’yu, Solon’u, Tales’i, Hipokrat’ı, Homeros’u, Rönesans’la, Dante’yi, Galilei’yi, Kopernik’i, Leonardo Da Vinci’yi, Rafael’i, Mikelanj’ı, Fuller’le tanışırken bilimi, sanatını da tanımış olduk.

Hıristiyanlığın Avrupa’ya yayılışı, kilisenin etkisini gün geçtikçe artırmaya, Katolik Pavlik kiliseler, bilime, sanata karşı büyük önlemler alarak, kilise dışında düşünenlere laik denilirdi. Anlamı din dışı… Düşünürler, ağır cezalarla cezalandırıldı. İnsanların ağzının tadı kaçtı. Fakat, mücadele devam etti. Rönesans büyük mücadele ve bedeller ödeyerek geldi. Dinde reform, Avrupa; Fransız ihtilali ile hem kliseyi hem de, monarşiyi yok ederek demokratik yaşamış cumhuriyetle kavuşur.

***

600 yıllarının ilk çeyreğinde; yapay din anlayışından arınmış, klise baskısını ve hurafeyi ortadan kaldırmak, saf imanı koymak adına Hz.Muhammedin getirdiği müslümanlıkta, ölümünden 30-40 yıl sonra yine halifelik ve mezheplerle, siyasallaşır.İslamiyet; samimi, sıcak, komşuluk, kardeşlik ve yardımlaşmanın olmadığı, ganimet için fetihler, insanları köleleştirme, ticaret metası olarak kullanma, özgürlüklerini ellerinden alma ve aydınlanmalarına yardımcı olacak bilimi, sanatı; dine aykırı bularak cahil bırakma yobazlığını, Ortaçağ’daki Pavlik Kilisesi metodları ile cezalandırma yöntemini, islamiyetin Emevi döneminde ve günümüzde de

Selefilik – Vahabilik uygulamaları yaşanırken, islam toplumunu, kaliteli okullar yerine kuran kurslarında, hoca, imam, molla, biraz daha ilerisi olan medreselerde eğitime muhtaç etmişlerdir. 21.yüzyılımızda islam toplumunda hala, eski sistem devam ediyor.

***

Bir buçuk milyar islam toplumunda, bin üniversitenin içinde, ilk ona, ilk yüze giren, üniversitesi olan, islam ülkesi yok. Türkiye’de bile, üniversitelerimiz 400. 500. Sıralarda. Yoksulluğun geri kalmışlıktan, bilime, sanata değer verilmediğinden olduğunu, hem biliyorlar; hem de siyasi olarak yardımcı oluyorlar.

İslam coğrafyasında; batıya en yakın cumhuriyet ilkelerini, laikliği, demokrasi ve insan haklarını tam yerine getiren ülkemiz ne var ki, 1950 yıllarından itibaren tekrar eskisiye dönüşün yollarına, siyasi kişilerin dış destekleri ile “Gaflet, dalalet ve hatta hıyanete” girdiler ki, köylerde aydınlatmaya başlatan köy enstitülerini, ABD ve batının zorlamasıyla kapatıp, karşı, imam hatip okullarını, mevcut liselerin ayarına getirmek yarışındalar. Bugün diğer islam ülkelerinde; eğitim ve insan yaşamı yürekler acısı; zaten yaşam koşullarını dış basından ve medyadan takip ediyorsunuz. Ezberci- Yönetilen toplum derken, yoksulluğun, savaşların, insan haklarının ve en acısı kadın haklarının da yok edildiğini görüyoruz. Kadın hakları sosyal politika bakanımız geçen gün, bir beyanatında; bir kız çocuğunu tecavüz olayında: “Kız çocuklarımıza yapılan bu eylem, insanlık ayıbımızdır” diye beyanda bulunurken, “Bir insanlık suçudur” demekten neden kaçındı, hala merak ederim…

***

Yöneten toplum, (düşünen) sözümde ise, ABD ve batıyı işaret istedim. Dünyanın 10 seçkin üniversitesinin 6sı ABD, 1 İngiltre, 1 Fransa, 1 Çin, 1 de Japonya’dadır. İslam toplumu yüzlerde yok, neden?

Nedeni kaliteli eğitim. Batı toplumunda, devlet en büyük yatırımı eğitime, bilime yatırır. Kaliteli ilk ve orta eğitim, üniversitelerin kılcal damarlarıdır. Bu damarların, akışı güzel olmalı. Öğretmenleri, dersler; Felsefe, Fizik, Matematik, Tıp, Edebiyat, Güzel Sanatlar. Coşkulu olmalı, kaderci değil. Mezarlıklarda, ahiret dersi yerine labaratuarlarda deneyler, doğada geziler, gözlemler yaparak, yaşayarak eğitim, öğretim yapılmalı. Kuran kurslarında ezber değil, 6 yaşındaki çocuklara…

***

Yazının başında; “ Ezbercilik = Düşünen” den söz ederken, ümmet toplumundan ve ulus toplumuna geçişin nedenlerini anlatmaya çalıştım. Atatürk Türkiye’si bu güzelliği yaşadı ve yaşayacak da. Dini siyasete alet ederek son zamanlarda da iyice sulandırarak dine de büyük zarar veren bezirganlar, samimi dindar müslümanların da huzurunu kaçırdıklarının farkında değiller.Onlar hoşlandılar sanıyorlar. Halk baskısından (mahalle baskısından) çekiniyor. Helal gıda, helal giysi, helal otel, helal bisiklet gibi insanları aptal yerine koyan söylemler. ‘’Helal Ticaret Sertifikaları’’ veren kurumlar ‘’Benim günah işleme özgürlüğüm var’’ diyen insanlarla yaşıyoruz. ‘’Okunmuş abdest suyunda mikrop olmaz, hastalık bulaşmaz’’ diye konuşan, kendini din adamı sayan kişilerle yaşıyoruz.

‘’Ben cahilleri okumuş kişilerden daha faydalı görüyorum’’ diyen, Prof. kılığında cehalet saçan kişiden ilham bekleyen kişilerle yaşıyoruz.

***

Şark kurnazlığı ile Batı Kültürünün özellikleri ve beslendiği kaynakları medrese-üniversite ayrıcalıklarını sütunumuzun kapladığı yer ölçüsünde anlatmak istedim. Belki başka bir yazımda Atatürk ve batı kültürü başlığı altında bir yazı da kısmet olur. Günümüz yaşamındaki sistem ve kısa öykülerin altında ve konuşan kişilerin kafalarının arka bölümünde kendisini düşünen ŞARK KURNAZLIĞI yatmaktadır.

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here